Là một ngôi sao đang lên, Quantumult X đã liên tục được cập nhật trong vài năm. Tính năng nổi bật nhất là bạn có thể thiết lập các chiến lược lồng nhau. Do đó, một số yêu cầu đòi hỏi để tự động chuyển đổi các nút và phân phối tự động cho các kịch bản khác nhau có thể được thực hiện.

Quantumult X 1.0.7 – Tùy chỉnh proxy chặn quảng cáo cho iOS

Quantumult X là một ứng dụng có nhiều tính năng khác giúp giải quyết điểm đau là phát hiện độ trễ máy chủ của nó sử dụng “thời gian truy cập thành công vào máy chủ Google để nhận phản hồi HTTP”, do đó, nó chính xác hơn nhiều so với thử nghiệm độ trễ của Shadowrocket.

Một trong những vấn đề quan trọng nhất đối với Quantumult đối với tôi là việc thiết kế cơ chế chuyển tiếp UDP của nó. Thiết kế này ít ảnh hưởng đến việc sử dụng hàng ngày, nhưng đối với tôi nó có thể được coi là một lỗ hổng.

Cụ thể, chuyển tiếp UDP của Quantumult chỉ có thể chỉ định nút máy chủ và không tuân theo các quy tắc. Điều này gây ra các vấn đề sau: Khi nút máy chủ được tự động chuyển đổi theo cảnh, nút được sử dụng để chuyển tiếp UDP sẽ không được tự động chuyển đổi và nó chỉ có thể giữ nút được chỉ định thủ công.

tai ve Quantumult X full

Cài đặt Quantumult X miễn phí cho iPhone

Hiện tại cũng có khá nhiều ứng dụng chặn quảng cáo trên iPhone, tuy nhiên ứng dụng nào có khả năng chặn triệt để quảng cáo trên trình duyệt Safari. Nhưng với ứng dụng Quantumult X bạn sẽ chặn quảng cáo hoàn toàn.

Đối với người phát web:

  • Hoạt động HTTP có thể ghi lại toàn bộ yêu cầu và phản hồi HTTP bao gồm cả phần thân (nên gỡ lỗi HTTP).
  • Giải mã HTTP MitM có thể hoạt động cho giao dịch từ giao diện TUN (nên bật MitM).
  • Viết lại HTTP với chuyển hướng URL 302/307 hoặc yêu cầu sửa đổi tiêu đề / cơ thể hoặc sửa đổi tiêu đề / cơ thể phản hồi (Nên viết lại).
  • Cài đặt DNS tùy chỉnh cho các tên miền cụ thể (IPv4 hoặc IPv6), chỉ có thể được chỉnh sửa trong cấu hình cấu hình.

Đối với người dùng cần tùy chỉnh proxy của họ:

  • Hỗ trợ giao thức proxy bóng tối.
  • Hỗ trợ Shadowocks với các plugin obfs-tls hoặc obfs-http.
  • Hỗ trợ Shadowocks trên websocket và tls (phía máy chủ nên được triển khai bởi v2ray-core).
  • Hỗ trợ chuyển tiếp UDP nếu máy chủ hỗ trợ.
  • Hỗ trợ các chính sách khác nhau cho yêu cầu mạng bằng cách sử dụng các bộ lọc tùy chỉnh (máy chủ, hậu tố máy chủ, từ khóa máy chủ …).

Download Quantumult X 1.0.7 – Tùy chỉnh proxy chặn quảng cáo cho iOS

Hướng dẫn cài đặt Quantumult X

Tags:

Leave a Comment

Your email address will not be published.

0
X