Windows 10 version 1809 build 17763.316

download windows 10 full key truc tiep

Windows 10 trực tiếp update version mới nhất

Windows 10 là hệ điều hành mới nhất hiện nay đến từ Microsoft với nhiều tính năng hiện đại mang đến cho bạn một hệ windows thế hệ mới ưu việt. Windows 10 đã thay đổi Start Menu, cho phép chạy nhiều chế độ trên Desktop, có thể chạy đa nhiệm, thực hiện việc tìm kiếm dữ liệu nhanh hơn.

Khi Windows 10 ra mắt cũng là lúc hàng loạt ứng dụng, phần mềm đều tiến hành các bản cập nhật để phù hợp với hệ điều hành mới nhất của Microsoft này, hiệu suất khi sử dụng các phần mềm này trên Windows 10 tốt hơn hẳn so với bản 8 trở xuống, và người dùng có nhiều lựa chọn hơn khi đã có nhiều ứng dụng chỉ tập trung hỗ trợ trên Win 10 mà thôi.

Sử dụng Windows 10 nâng cao bảo mật và tối ưu hóa quá trình trải nghiệm máy tính

Windows 10 ra mắt nhằm thay thế cho các phiên bản windows đã lỗi thời như Windows 8.1 hay Windows 7. Với Windows 7, người dùng đã có nhiều trải nghiệm từ rất lâu và cho tới hiện nay vẫn còn nhiều người dùng sử dụng Windows 7 thay vì cài mới sang Windows 10.

Một số điểm nổi bật của windows 10:

  • Thay đổi Start Menu.
  • Chạy nhiều chế độ trên Desktop.
  • Chạy đa nhiệm ứng dụng cùng lúc tốt hơn.
  • Cửa sổ Task View mới.
  • Tìm file, dữ liệu nhanh hơn.

Mời các bản tải về Windows 10 bản trực tiếp Microsoft mới nhất

Phiên bản Windows 10 version 1809 build 17763.316

Consumer (S/SL/Home/Pro/Edu)

SHA-1 : AA7EB4719FAE8A5DE44A48690423847A6F86A8D7

64BIT

Business (Pro/Enter/Edu)
 
SHA-1 : A217920116FCD76F8A3FA25ABF330E962D616E9C
 
64BIT
 

Key kích hoạt Windows 10

 
EducationEnterpriseProHome
YT3NY-WJD4D-3YVRX-2K7MV-B7VY3PHNTB-X764H-YVM29-VPB2T-683F4 JWNJ4-YF77D-22R26-D46PJ-J8F7H
NTMQW-TDQ7P-BYFBT-PTMYB-39MM3VGPGV-WHNDT-DTDHC-W466G-683GYQMNHK-QGF8K-F2XTW-PTWYR-K4R9MJYNP2-7P9HP-PQ9BQ-R69P4-6Q7X7
 643N6-RYB3W-CDJGG-W2JRM-G3BPFQNWP7-4YRVQ-9Y9H3-F2QPR-VMH3BK2836-N7R4F-964RR-J7JDB-WHVX7
 7CN8R-7MYQR-9QGB9-8MKCY-B4G44 J6PN7-TCYK3-QF7YD-D87P8-RX8VH
 7PYQ7-9NB7R-FJFWM-R3T2Q-3PFCF J7P32-WN7HC-BBMM4-24QP3-BG9QV
 7VMN2-YQBXJ-R7WM3-YKWKC-DDBPF J8NRW-QJPK6-FY3P9-BXQQG-YG9QV
 8BNTK-3DXGX-FRXJP-TTFR9-MG9R4  
 BFYNC-J7R2Y-8YKFD-D272K-RM48R4N2HF-TH24M-6VTWT-JC72V-JQKTTJ9CNH-BXGT7-KVXKG-WRTJD-KKXQV
 BT8JG-XNY7M-QVR4Q-2VBWT-GMT444YYCC-DN3CD-68B26-FW2JP-4RG6TJCHXD-VNCH3-R39XM-C6QKQ-KKXQV
 CCCNW-F86YB-BKVTV-9G8RG-PDKR46B66N-9J4RD-CTJMY-YRJPC-YKMP6JCJWT-4N6R8-WMDMQ-FPQGD-H22HH
 D8XHG-DN22K-2YVGQ-2688X-C7JWR6DBND-D66D8-2QPKV-KXMRP-D69TTJCTXN-2VCCK-3RKTH-VX6YY-2PQDV
 DCGBG-NY6YF-4YGKD-483J7-PWF8R6NGHV-BG3VK-2K69D-7YGFV-2R4C6 
 DCK27-TNT76-YWB3H-YC42K-RM48R6NRHY-TQHTX-9PCMK-4KK9H-GCQGT 
 DKMGY-FND8H-G3HGT-6QQ3J-TQ72F6RVPJ-N8HR6-JQF3D-RQ2V4-9W3GT 
 DNPX3-M984M-4M6PW-YH47T-HFR8R6W38N-QMJX6-94W32-3B6QD-Y4G6TJFJ8N-2VXV2-WK6WH-K8XYK-7XMK7
 F8H7N-WCW7B-KGPTK-YKFYQ-BG9R47BNTM-QQ947-W64VB-D3H4K-T83GTJH3C7-KNJ4B-R3DK4-8TX4M-WHVX7
 FD6GM-NDM9Q-PGY2T-XM7VB-MY48R7FNFR-KFPF8-FPPJY-YYCF3-2WF9GJHN6C-7M96V-MRRJQ-RX43Y-8FG3V
 GYBV2-N9BMY-V96XJ-4GP9C-27JWR7NFHW-F72HP-39YT2-GVJB3-49CKGJJ22N-KXP9B-RTFQM-7BQBF-QGPHH
 MHHJC-CNMGH-8C7P4-TVG3P-YKMPF7NPBJ-QHMPK-M3M4W-J22B7-G6PKGJJ98N-CWX4B-J9VRX-3HCWT-CGYK7
 N89JK-GMP7R-XTDFG-J7WG6-J2QF47NPGC-M8GY7-3Y6KK-998VW-2GYP6JJXB2-N4JPC-HH469-3CXJ8-Q69QV
 P4QHM-YNBTG-VP2XP-CM6P4-CR4CF7NVBV-J7TV9-XRH2J-KFXVK-C7JXGJK92N-8YFJ8-8T7K7-BYC9C-RVVX7
 XCBWP-GN2BX-QJDYV-XQV7K-C7JWR7YCFN-R3RGT-6MQGW-62P3C-XTPKGJM9HR-YHNPC-77KYV-Y8DR2-8XCHH
 XMND9-Y82X8-JXDGK-WW2WP-YKMPF86B2N-9R77K-M4BQ2-Q3YD7-PWF9GJMCJW-H7N7X-4349R-MK72H-7QWVH
  88NYW-VX69K-6GWX4-2XBQT-9KXTTJN488-YC2HR-QP9TT-JKRDB-CWF7H
  99FNM-P33KY-KWKG9-GBYY9-KQBP6JNG9R-8BD62-9DJPP-7CR3R-TVJVH
  9BNJK-7F7P3-P8FP9-2VRDG-BP2KGJNGQQ-YDYWH-J3TJB-CKBF2-4RG3V
  9CTPN-8RP3C-3MX6G-X99TB-FGDGTJNPP8-HV68D-C4VK6-DG2G3-Y4G3V
  9F2F3-MNMVX-29B9M-42TCT-C9XTTJNQQP-QP49V-M79W2-8BW3J-78Q97
  9JXT4-N99HG-3T8YY-K6377-YY49GJNWVD-HTQPD-GFX94-3763D-KKXQV
  9QNTW-JG4PV-TKYDQ-TV6HY-VQWXGJPQ26-GNHDK-4QR6P-CVHHJ-4VVX7
  B7TWQ-NM4WM-HR47M-K83DK-CDKTTJPRNH-8CD7K-Y43FW-FH683-TCQDV
  BJHDW-P6N4H-KP8C2-QRVMK-7XMP6JQ2YT-NGF8B-Y2KY6-JH43G-VCD97
  BJPVH-26NXM-4VT3V-QQ423-FM49GJQHBK-6NJY7-QPP84-T4P7G-QYHX7
  BNR3T-G44WB-G86C3-H68PJ-F3KTTJRJXW-NF463-FQWRR-RGH2R-BY47H
  BYBPQ-NVXJQ-YD32T-8BKK8-F3KTTJRNR3-T626X-MCKRR-8PK9F-WFG3V
  C6W2F-P4N4P-T3W83-YMQTP-7CFC6JWNGY-43PTP-VY3BG-Y962V-4C2HH
  C7G94-V7NMB-MK7WW-HJ6FG-3V66TJWNHH-CV3GR-PMFQ9-VD6W7-FJQ97
  CN28M-HX2MD-YYG2K-CJRC9-P3726JWNJ4-YF77D-22R26-D46PJ-J8F7H
  CNMHY-6X3JC-H2KJP-HJDCF-PPQGTJYNP2-7P9HP-PQ9BQ-R69P4-6Q7X7
  CR9VM-66N8X-3DWTQ-C3FGH-PWF9GK2836-N7R4F-964RR-J7JDB-WHVX7
  D2YNY-C6PFF-K92RR-Q3JDP-FX8XGK4F6V-DKNXF-HHKRP-4WY8C-76DDV
  D3B9N-7BB48-9B348-76RBC-2DKTTK64QN-XP86G-FV2V2-898D7-BDWVH
  D7KFN-4XBJ7-PVKQ8-M37QC-JB49GK6TVK-N8RQJ-T8MRX-9VC62-3YHX7
  DCFMN-F7GH3-KWRKH-W3836-683GTK7XK7-D6NR3-DH6R6-HP4MM-VQWVH
  DD97N-KK9QF-CQTW4-CQRT8-XW3GTK82DG-74N7Y-W4YRT-V9J6X-JXCHH
  DNJWH-MCDXX-BQ33D-RGD2V-T3BP6K8KXF-CNXV3-YRCJF-X8RT7-94R7H
  F27QX-N7FVT-FHDWB-2FX7Q-7T9TTK8T9N-JJF3F-G8YQQ-FRQ68-33WVH
  F3NKX-WJ68J-42TXW-6T37Q-TCQGTK934M-3CNKB-89PHF-G7M68-TQ7X7
  F3WFN-G4X4T-MVGC3-TQ3HM-FGDGTK99HN-XDVFK-MCMKR-PPRM4-DJ3DV
  F6G9R-NJCQR-X9RV8-2RYHT-23726K9DWN-MPFTJ-4HXVM-FRV3T-V6DDV
  F7RW2-N8BQP-7V8TM-GPMXW-78RC6PTNCH-HY7Q4-X433R-BV3H8-RX8VH
  F8FNR-GY74T-7Q82X-G4V8M-MY49GPTNM7-47BHB-V68T7-7D6TX-YDWVH
  FGNDY-WCVD9-HD3JH-3MM8K-V22KGPV3XB-6NMRR-VQ23W-KCJFJ-HMHX7
  FMHWN-D3K33-BQF67-RWT92-FX8XGPV4JC-NHDKC-HKVCF-G2MTK-DYHX7
  FNQ7K-WHJB2-9F23D-D88MF-QGPKGPVPN7-F28BJ-QR8P7-HCD68-78Q97
  FW3B9-YRNR8-QRTT8-QF7TM-F9CKGPWNKP-4W47X-CWDTJ-GFWJD-VXMK7
  G4CMW-9BNMD-TBMHK-H89VR-844C6PWY7D-PDNMH-438M8-7WXXQ-Y4G3V
  G9YMJ-KMN69-32WC2-999GB-39MP6PXN38-FRQW7-WVYBM-QKX9C-DDBK7
  GQNJX-9JYHM-HXVFV-PMH67-2R4C6Q2JNY-78XCD-V7WFT-6FHGP-HH63V
  GWTXN-XDRWK-YMD6W-WBK8R-369TTQ4299-PVNWT-6W4TT-7WVWT-V6DDV
  H2NYH-QYPJ4-DKH7D-KRWQQ-9766TQ4JN8-Y4QMD-JW6FB-FT3CC-VFR7H
  HF69N-6XDPW-7TJD2-D7Y2P-KW3GTQ4PNV-F8FCK-696MJ-QRV8T-QYHX7
  HFVNG-KQFFM-QWRQV-69JKC-RVV26Q6NBX-B6FJ2-MCC22-X9YDX-C7JVH
  HKWFN-2KWYB-47XRQ-MV8KB-QJ3GTQ72W3-YN77G-6P63Q-FKD2X-DYHX7
  J9YM4-NCRFV-VYXRQ-R2FCR-4X8XGQ7FPN-Y9B4T-VGP2F-C9HBG-683DV
  JDN4Q-7Q9C3-GD9Y3-9DJ62-PGYP6Q88G6-6NYRC-24F8V-QCFMD-H22HH
  JGNY7-CX9QK-Q98RY-KWD7V-4C2KGQ8MDH-HN4D9-HX3T2-XRDVX-3RR7H
  JH6NW-YW2JJ-4MKMV-7QWH9-JXCKGQ8VNG-YVBYF-TF6R8-XJH8C-TMT3V
  JHG9Y-VNV8T-8HT4T-GR729-T83GTQ9QN7-VB3RQ-FBQKQ-JR869-9HJVH
  JKG2K-DTNYB-FW33T-4TMVH-R9CKGQDYB6-7NVJ6-FP3F2-4CTV4-GXXQV
  JPC3T-NB48R-3C3HD-PPP26-722KGQFW79-4MNH6-DG629-Q2CYK-H6DDV
  JYMNK-XCG76-Q6Q3Y-G64X2-P9XTTQG8D3-9NQPR-4J3RK-GYTJW-82QDV
  K3WQN-3JHFH-J9P83-28YRK-T83GTQGBN2-FDBRK-3JTVR-7JBVW-6MT3V
  K9QNM-R3QKF-BPFJP-FYWTJ-CPQGTQGJ8V-8FNV9-8DPRT-R62FM-G3BK7
  KB4QG-NM6QR-KHR6F-TT6BP-RVV26QGN27-7FB6V-FMFDH-DF3P4-K4R7H
  KB7YN-GW9C4-QHC6R-WH3H3-8K8XGQGTPN-W8JVH-WJHP7-RTVV6-TJF7H
  KDT3X-MFNM8-B43T9-BM2MB-X4R9GQK3MB-XNC6H-3T7M3-824Y2-TMT3V
  KF8W4-BYNP6-GGDVR-RXB62-XTPKGQMBVN-FJ3QW-G9V3W-PB2RX-CDKQV
  KQ4NR-6KHVC-VDRC6-3QWBR-K4R9GQMN2Q-Y6Q8K-FFHPY-C7DW7-FJQ97
  KRDRN-XFXGY-8VRB4-V8P97-HXMP6QNJJ3-RC9MB-TMW9H-XD3QH-RGDDV
  M3NRD-PMG66-PMJWP-KJV4J-W44C6QNMTV-MKY68-HHBQ6-8VRDM-DPD97
  M7FBN-4TTVX-FBFY8-M4DBH-4C2KGQQ69D-8NFYH-VBPJC-8KXKW-78Q97
  MGNQ7-KY3P6-HKTWB-J99G2-JB49GQQDNQ-FTD8V-JHGRF-WJWRR-3DBK7
  N448R-CFTFD-TJFTM-9TF6B-39MP6QRRBV-XMN48-6RJFH-VD9GH-T3BK7
  N82JV-PVBQP-FJJ4W-732JY-8FG6TQTJXF-4RN9M-PDYT4-RQHJJ-TQ7X7
  N8GPW-WJ8VH-QV87D-F2C8P-BTDGTQTKJV-CNM3Q-HGCFH-QVGBF-VMHX7
  N9VRT-P9YT8-JGGR4-QMRPR-VMH26QVX4M-JNXWP-MMYV8-KJ2J2-6JF7H
  NDBPF-WVGJV-4BKBB-HMTGQ-T6PKGQXCGW-NTKGB-KFP8Q-24F64-R3KQV
  NDC87-92T44-RFQBV-DKFMC-Q3WXGQYBNP-KX692-447DM-VVHVT-237X7
  NF2H2-82MGT-M3XDG-T4XPY-43KTTR3DWJ-MN4KG-T6X2D-JX8M3-GF397
  NFMWQ-F687K-JQVDJ-TQRVQ-M7V26R3NR3-VD6WJ-K7CC9-KP3DB-WHVX7
  NG6QF-HQ6DY-T4CDD-G3KJ2-KW3GTR4BCK-NBWX6-4MTBJ-CWY32-9QBK7
  NGWVC-842V4-YQTC9-FQP89-XKXTTR6XRX-6XNG2-QD8H4-79PRX-QV63V
  NHWP8-MV4RR-G3CRT-HJKHX-3RR9GR7GWN-JYT3C-MBR7F-VXFYC-Q3WVH
  NJ74F-V2JCR-FG9V3-VRPCJ-BWRC6R7MHJ-FNWJF-PB8Q4-W9T7K-2YT3V
  NK9G9-PTCTF-C84C9-9X8X2-YKMP6R8DQ7-TYN4W-PXFGH-RFJYC-V8Q97
  NPCD9-DYYR2-YMR2G-WPTQM-HT9TTR8KNV-GXK2D-PQ3PB-KBHPT-C9XQV
  NRC22-FJDQV-262CT-C4BX2-8XCKGR8NRT-FHFJX-QTBVH-Y9TQF-R3KQV
  NT9GD-W9PF8-99RH8-2MP8V-R9CKGR8WVQ-6MN6B-VF2JX-96RH7-GCQDV
  NV87D-6B8W2-W86K9-8RV34-844C6R8X2P-NTP7K-XKGCW-VVVRV-MBHX7
  NXGBM-F676K-9WKWC-JFT3W-4VV26R9KWK-MNJ3T-RVBTV-PFFHK-2YT3V
  NXTKR-MHC2C-W6KMJ-2D9CJ-4VV26RBTDN-YJ8VJ-G3DX3-3MV4W-XW3DV
  NXX89-7JKBX-8RYP3-29CWG-FVV26RCGMN-HRHJC-6P8FV-MP62W-9TPHH
  P2DPT-44N4P-TK4PT-PF3VX-TF4C6RFGQT-NDG8P-MVXY8-F4XH2-27JVH
  P38TN-KVMT9-63WVJ-WT8TD-M7V26RGGFW-VCNVF-WPC98-68XCR-F6YK7
  P68KF-4NDVG-2RM77-29KRT-P7JXGRJNMG-2H2XH-QF3WQ-YGQDD-49CHH
  PN9PK-9HJW4-TW44R-TKKT8-TQ726RJTH2-FN98W-MVTBM-HQKXH-QPD97
  PTK4Y-NQMRR-W4YK9-4RF3G-J2QGTRM4FN-B92YY-D4DMW-F26HQ-M7VX7
  PYNPH-QWK3Q-RW4BX-3CCW7-4C2KGRNB24-4R2V2-M3JQK-B43Y3-Y4G3V
  Q4Q37-N89X8-YTK9G-2DX4T-YG9TTRNCP6-9JM6X-WG4M7-W7MDF-MWQ97
  QJNV4-DC4WP-DQDBW-X3H72-RVV26RNDQB-HG47F-V23MV-9V869-V22HH
  QP8VG-NCXX2-BKXV2-B62XX-KQBP6RNGWM-4XMXD-3VJB7-62GHQ-H22HH
  QVNH4-BPY9B-B88WF-98FVM-8FG6TRNH79-Y7KYJ-J7BH9-M28PJ-F3KQV
  R7W4N-9WFK8-CCKBT-P2FGY-CWF9GRNQPM-QDHM2-23FBF-6V4VJ-QDBK7
  R8B2N-P4DJY-F48RB-4TG7K-66PKGRNWGV-266TV-T88G9-6BRTJ-Q69QV
  R939W-RN8BP-K7GD6-BVM7Y-YWRC6RQ7RN-PMPVD-DQCYH-DBRJ6-MKMK7
  RGKNM-P7J9W-78K7Q-HBHJ4-F6YP6RQQ94-DWN3B-M2FMM-T66HG-QYHX7
  RJWJ8-GCNHF-RTD2Y-72TJF-MWRC6RR3KQ-MTNPD-VTWMG-3CRBY-K763V
  RNXH8-HRBD2-2QF76-2K9D6-C9XTTRRG23-WN94R-DYPQK-47M3K-KQBK7
  RQGXN-J9R6M-MVQ47-4FDV7-GCQGTRRNQ7-R34D6-CGV3G-PTGYF-4X8VH
  RT3F8-NFDBB-T7XJR-T4CCQ-DV66TRTG7V-NQQQV-2XFYY-BPFHG-QYHX7
  RT4N6-VXK9J-WX7F7-HJJVX-M98XGRVQNV-9H8CQ-3X7TG-V93XP-D69QV
  RWJ3Y-NVHH3-GXRY4-PW37B-HT9TTRWKY4-CTN3X-XPBHF-XD3P9-8QKQV
  T23NT-3Q8VF-R4GK8-F4PVY-VQWXGRWMWJ-W3N4K-4VY3J-FYG22-DDBK7
  T6JRV-NJ488-XFJ46-DYKH3-4GDGTRWNMP-RQ6BV-Y9V8Q-HG94Q-GF397
  TDQXG-N6JTX-8JFYR-2XXWK-Y7V26RXVWN-6GTQ6-48B2D-7G8VV-PWF7H
  TGX7D-GNF6G-6JXTP-6K8QH-CYT6TRYN9D-G783G-642PB-H97WT-KTPHH
  TJ34N-GTYTP-D3K2J-C7CM2-76DGTT2CN3-472JM-78T6B-6X7CR-QGPHH
  TKTG3-N8HMD-P86H4-BJDPF-369TTT32N3-F729H-9WHH3-QHBVG-CGYK7
  TNJGP-XGQ9V-BW2BT-F6M8F-7H66TT36TN-293BT-FCRW8-RPGG6-VCD97
  TNM3M-XH2PJ-K7KX3-JXMHB-DPFC6T3C9V-6NGMG-VXW66-78WVD-9763V
  TPY7D-3N828-QKMC8-7DT8F-MWRC6T3RY6-NTTGD-MGJDH-Q4XFQ-QRR7H
  TWBVN-DJXV7-H699M-6V7C7-B7V26T42QD-NRTWB-MVBKB-9CJ24-GXXQV
  TYHNF-MTP94-QH9FP-KKBBY-WHV26T4H9D-8NXJV-2BHGK-P74C3-T6PHH
  TYKJT-NT4MW-CCXMX-67MC8-7FR9GT4NGJ-X7YWV-4RQ34-Y7FPH-R9CHH
  V67QN-WR4K9-3JY9Y-JCYC3-8K8XGT72NQ-GB4RG-W3472-TRC9Y-R6YK7
  V9RDN-PB2VJ-T7326-WVWQ3-M7V26T7GB3-NW288-899Q2-2PG6B-TXXQV
  VM6VN-VK74M-4KYB7-QCFMC-CKCKGT7NXP-3RJMV-4FYVQ-F2WMT-722HH
  WNYQB-7M9T2-B3B2Q-VBT2J-YP2KGT7XD7-G8NGB-RQ46T-TV9GX-T83DV
  WP66N-HP32M-F7RQ8-DB8DX-RM49GT82NX-8BDBX-6TRYG-HM4JJ-D9MK7
  WTT3N-F7TDM-WV34K-C9YM9-QV66TT8NFK-Y7BDQ-8W6J6-JM4PG-V6DDV
  WXNGD-JJYRC-YFFBQ-9KH6Q-YBH26T9JHN-VD68H-PGG6X-C2XYV-VT9QV
  X2R9N-JF4FR-3H79H-88DRT-8TYP6T9Q9V-T2NY9-HP8CM-VTH79-FRG3V
  X78NC-YHTBM-QK82Q-74VBC-9QBP6TCM37-NBFJW-VMHYY-M6XW9-7XMK7
  X88V9-VRNXV-G8XWY-M6VQ4-KBT6TTD3NG-JX3BC-4BXMH-3WGBD-M7VX7
  XCT2P-DN8FG-DRX3W-K2D2Y-F9CKGTFMHN-MG8GC-9Q394-B2VMJ-Q69QV
  XNVM4-8JVKH-C26RJ-FBXFV-2R4C6TFR3N-9B6WC-6WXP9-H2G6W-29XQV
  XNVVP-8MWXM-KVTJR-RXD6D-H22KGTH9NM-982KV-2BQQX-VC2HH-R9CHH
  XRQN6-PXBVR-2B76V-H9JGX-JXCKGTHMN7-PGV28-9979C-PWDMR-Q9MK7
  Y8DWD-NHDBT-4H7PF-PDDPF-TVJXGTJ7NX-V23DC-Y2224-GGYXG-D3WVH
  YC7BN-KPB32-P3WY4-F8FFX-KQBP6TJ9C3-PN9RX-WTCTC-Y4FFY-7MHX7
  YJNBQ-TPJPM-TRV6J-3XGQ7-T3BP6TJK3N-XTC6J-94HM2-24XH8-DGPHH
 
 
 
Tải Phần Mềm Miễn Phí Tại Botayit
- Mật khẩu giải nén: 123 hoặc botayit.com
- Xem hướng dẫn tải file Tại Đây
- Tìm kiếm phần mềm nhanh bằng cách: Gõ tên phần mềm + Botayit trên thanh url trình duyệt
- Vui lòng comment bên dưới nếu link die
0 0 votes
Đánh Giá
guest
0 Bình Luận
Inline Feedbacks
View all comments
0
Để lại suy nghĩ của bạn, bình luận tại đây nhé!x
()
x