Happy New Year 2022 - Giảm giá các sản phẩm Digital tại Shop hơn 70%

Hệ Điều Hành

Windows 10 version 1809 build 17763.316

download windows 10 full key truc tiep

Download Windows 10 trực tiếp update version mới nhất và hướng dẫn kích hoạt

Windows 10 là hệ điều hành mới nhất hiện nay đến từ Microsoft với nhiều tính năng hiện đại mang đến cho bạn một hệ windows thế hệ mới ưu việt. Windows 10 đã thay đổi Start Menu, cho phép chạy nhiều chế độ trên Desktop, có thể chạy đa nhiệm, thực hiện việc tìm kiếm dữ liệu nhanh hơn.

Khi Windows 10 ra mắt cũng là lúc hàng loạt ứng dụng, phần mềm đều tiến hành các bản cập nhật để phù hợp với hệ điều hành mới nhất của Microsoft này, hiệu suất khi sử dụng các phần mềm này trên Windows 10 tốt hơn hẳn so với bản 8 trở xuống, và người dùng có nhiều lựa chọn hơn khi đã có nhiều ứng dụng chỉ tập trung hỗ trợ trên Win 10 mà thôi.

Sử dụng Windows 10 nâng cao bảo mật và tối ưu hóa quá trình trải nghiệm máy tính

Windows 10 ra mắt nhằm thay thế cho các phiên bản windows đã lỗi thời như Windows 8.1 hay Windows 7. Với Windows 7, người dùng đã có nhiều trải nghiệm từ rất lâu và cho tới hiện nay vẫn còn nhiều người dùng sử dụng Windows 7 thay vì cài mới sang Windows 10.

Một số điểm nổi bật của windows 10:

  • Thay đổi Start Menu.
  • Chạy nhiều chế độ trên Desktop.
  • Chạy đa nhiệm ứng dụng cùng lúc tốt hơn.
  • Cửa sổ Task View mới.
  • Tìm file, dữ liệu nhanh hơn.

Mời các bản tải về Windows 10 bản trực tiếp Microsoft mới nhất

Phiên bản Windows 10 version 1809 build 17763.316

Consumer (S/SL/Home/Pro/Edu)

SHA-1 : AA7EB4719FAE8A5DE44A48690423847A6F86A8D7

64BIT

Business (Pro/Enter/Edu)
SHA-1 : A217920116FCD76F8A3FA25ABF330E962D616E9C
64BIT

Key kích hoạt Windows 10

Education Enterprise Pro Home
YT3NY-WJD4D-3YVRX-2K7MV-B7VY3 PHNTB-X764H-YVM29-VPB2T-683F4 JWNJ4-YF77D-22R26-D46PJ-J8F7H
NTMQW-TDQ7P-BYFBT-PTMYB-39MM3 VGPGV-WHNDT-DTDHC-W466G-683GY QMNHK-QGF8K-F2XTW-PTWYR-K4R9M JYNP2-7P9HP-PQ9BQ-R69P4-6Q7X7
643N6-RYB3W-CDJGG-W2JRM-G3BPF QNWP7-4YRVQ-9Y9H3-F2QPR-VMH3B K2836-N7R4F-964RR-J7JDB-WHVX7
7CN8R-7MYQR-9QGB9-8MKCY-B4G44 J6PN7-TCYK3-QF7YD-D87P8-RX8VH
7PYQ7-9NB7R-FJFWM-R3T2Q-3PFCF J7P32-WN7HC-BBMM4-24QP3-BG9QV
7VMN2-YQBXJ-R7WM3-YKWKC-DDBPF J8NRW-QJPK6-FY3P9-BXQQG-YG9QV
8BNTK-3DXGX-FRXJP-TTFR9-MG9R4
BFYNC-J7R2Y-8YKFD-D272K-RM48R 4N2HF-TH24M-6VTWT-JC72V-JQKTT J9CNH-BXGT7-KVXKG-WRTJD-KKXQV
BT8JG-XNY7M-QVR4Q-2VBWT-GMT44 4YYCC-DN3CD-68B26-FW2JP-4RG6T JCHXD-VNCH3-R39XM-C6QKQ-KKXQV
CCCNW-F86YB-BKVTV-9G8RG-PDKR4 6B66N-9J4RD-CTJMY-YRJPC-YKMP6 JCJWT-4N6R8-WMDMQ-FPQGD-H22HH
D8XHG-DN22K-2YVGQ-2688X-C7JWR 6DBND-D66D8-2QPKV-KXMRP-D69TT JCTXN-2VCCK-3RKTH-VX6YY-2PQDV
DCGBG-NY6YF-4YGKD-483J7-PWF8R 6NGHV-BG3VK-2K69D-7YGFV-2R4C6
DCK27-TNT76-YWB3H-YC42K-RM48R 6NRHY-TQHTX-9PCMK-4KK9H-GCQGT
DKMGY-FND8H-G3HGT-6QQ3J-TQ72F 6RVPJ-N8HR6-JQF3D-RQ2V4-9W3GT
DNPX3-M984M-4M6PW-YH47T-HFR8R 6W38N-QMJX6-94W32-3B6QD-Y4G6T JFJ8N-2VXV2-WK6WH-K8XYK-7XMK7
F8H7N-WCW7B-KGPTK-YKFYQ-BG9R4 7BNTM-QQ947-W64VB-D3H4K-T83GT JH3C7-KNJ4B-R3DK4-8TX4M-WHVX7
FD6GM-NDM9Q-PGY2T-XM7VB-MY48R 7FNFR-KFPF8-FPPJY-YYCF3-2WF9G JHN6C-7M96V-MRRJQ-RX43Y-8FG3V
GYBV2-N9BMY-V96XJ-4GP9C-27JWR 7NFHW-F72HP-39YT2-GVJB3-49CKG JJ22N-KXP9B-RTFQM-7BQBF-QGPHH
MHHJC-CNMGH-8C7P4-TVG3P-YKMPF 7NPBJ-QHMPK-M3M4W-J22B7-G6PKG JJ98N-CWX4B-J9VRX-3HCWT-CGYK7
N89JK-GMP7R-XTDFG-J7WG6-J2QF4 7NPGC-M8GY7-3Y6KK-998VW-2GYP6 JJXB2-N4JPC-HH469-3CXJ8-Q69QV
P4QHM-YNBTG-VP2XP-CM6P4-CR4CF 7NVBV-J7TV9-XRH2J-KFXVK-C7JXG JK92N-8YFJ8-8T7K7-BYC9C-RVVX7
XCBWP-GN2BX-QJDYV-XQV7K-C7JWR 7YCFN-R3RGT-6MQGW-62P3C-XTPKG JM9HR-YHNPC-77KYV-Y8DR2-8XCHH
XMND9-Y82X8-JXDGK-WW2WP-YKMPF 86B2N-9R77K-M4BQ2-Q3YD7-PWF9G JMCJW-H7N7X-4349R-MK72H-7QWVH
88NYW-VX69K-6GWX4-2XBQT-9KXTT JN488-YC2HR-QP9TT-JKRDB-CWF7H
99FNM-P33KY-KWKG9-GBYY9-KQBP6 JNG9R-8BD62-9DJPP-7CR3R-TVJVH
9BNJK-7F7P3-P8FP9-2VRDG-BP2KG JNGQQ-YDYWH-J3TJB-CKBF2-4RG3V
9CTPN-8RP3C-3MX6G-X99TB-FGDGT JNPP8-HV68D-C4VK6-DG2G3-Y4G3V
9F2F3-MNMVX-29B9M-42TCT-C9XTT JNQQP-QP49V-M79W2-8BW3J-78Q97
9JXT4-N99HG-3T8YY-K6377-YY49G JNWVD-HTQPD-GFX94-3763D-KKXQV
9QNTW-JG4PV-TKYDQ-TV6HY-VQWXG JPQ26-GNHDK-4QR6P-CVHHJ-4VVX7
B7TWQ-NM4WM-HR47M-K83DK-CDKTT JPRNH-8CD7K-Y43FW-FH683-TCQDV
BJHDW-P6N4H-KP8C2-QRVMK-7XMP6 JQ2YT-NGF8B-Y2KY6-JH43G-VCD97
BJPVH-26NXM-4VT3V-QQ423-FM49G JQHBK-6NJY7-QPP84-T4P7G-QYHX7
BNR3T-G44WB-G86C3-H68PJ-F3KTT JRJXW-NF463-FQWRR-RGH2R-BY47H
BYBPQ-NVXJQ-YD32T-8BKK8-F3KTT JRNR3-T626X-MCKRR-8PK9F-WFG3V
C6W2F-P4N4P-T3W83-YMQTP-7CFC6 JWNGY-43PTP-VY3BG-Y962V-4C2HH
C7G94-V7NMB-MK7WW-HJ6FG-3V66T JWNHH-CV3GR-PMFQ9-VD6W7-FJQ97
CN28M-HX2MD-YYG2K-CJRC9-P3726 JWNJ4-YF77D-22R26-D46PJ-J8F7H
CNMHY-6X3JC-H2KJP-HJDCF-PPQGT JYNP2-7P9HP-PQ9BQ-R69P4-6Q7X7
CR9VM-66N8X-3DWTQ-C3FGH-PWF9G K2836-N7R4F-964RR-J7JDB-WHVX7
D2YNY-C6PFF-K92RR-Q3JDP-FX8XG K4F6V-DKNXF-HHKRP-4WY8C-76DDV
D3B9N-7BB48-9B348-76RBC-2DKTT K64QN-XP86G-FV2V2-898D7-BDWVH
D7KFN-4XBJ7-PVKQ8-M37QC-JB49G K6TVK-N8RQJ-T8MRX-9VC62-3YHX7
DCFMN-F7GH3-KWRKH-W3836-683GT K7XK7-D6NR3-DH6R6-HP4MM-VQWVH
DD97N-KK9QF-CQTW4-CQRT8-XW3GT K82DG-74N7Y-W4YRT-V9J6X-JXCHH
DNJWH-MCDXX-BQ33D-RGD2V-T3BP6 K8KXF-CNXV3-YRCJF-X8RT7-94R7H
F27QX-N7FVT-FHDWB-2FX7Q-7T9TT K8T9N-JJF3F-G8YQQ-FRQ68-33WVH
F3NKX-WJ68J-42TXW-6T37Q-TCQGT K934M-3CNKB-89PHF-G7M68-TQ7X7
F3WFN-G4X4T-MVGC3-TQ3HM-FGDGT K99HN-XDVFK-MCMKR-PPRM4-DJ3DV
F6G9R-NJCQR-X9RV8-2RYHT-23726 K9DWN-MPFTJ-4HXVM-FRV3T-V6DDV
F7RW2-N8BQP-7V8TM-GPMXW-78RC6 PTNCH-HY7Q4-X433R-BV3H8-RX8VH
F8FNR-GY74T-7Q82X-G4V8M-MY49G PTNM7-47BHB-V68T7-7D6TX-YDWVH
FGNDY-WCVD9-HD3JH-3MM8K-V22KG PV3XB-6NMRR-VQ23W-KCJFJ-HMHX7
FMHWN-D3K33-BQF67-RWT92-FX8XG PV4JC-NHDKC-HKVCF-G2MTK-DYHX7
FNQ7K-WHJB2-9F23D-D88MF-QGPKG PVPN7-F28BJ-QR8P7-HCD68-78Q97
FW3B9-YRNR8-QRTT8-QF7TM-F9CKG PWNKP-4W47X-CWDTJ-GFWJD-VXMK7
G4CMW-9BNMD-TBMHK-H89VR-844C6 PWY7D-PDNMH-438M8-7WXXQ-Y4G3V
G9YMJ-KMN69-32WC2-999GB-39MP6 PXN38-FRQW7-WVYBM-QKX9C-DDBK7
GQNJX-9JYHM-HXVFV-PMH67-2R4C6 Q2JNY-78XCD-V7WFT-6FHGP-HH63V
GWTXN-XDRWK-YMD6W-WBK8R-369TT Q4299-PVNWT-6W4TT-7WVWT-V6DDV
H2NYH-QYPJ4-DKH7D-KRWQQ-9766T Q4JN8-Y4QMD-JW6FB-FT3CC-VFR7H
HF69N-6XDPW-7TJD2-D7Y2P-KW3GT Q4PNV-F8FCK-696MJ-QRV8T-QYHX7
HFVNG-KQFFM-QWRQV-69JKC-RVV26 Q6NBX-B6FJ2-MCC22-X9YDX-C7JVH
HKWFN-2KWYB-47XRQ-MV8KB-QJ3GT Q72W3-YN77G-6P63Q-FKD2X-DYHX7
J9YM4-NCRFV-VYXRQ-R2FCR-4X8XG Q7FPN-Y9B4T-VGP2F-C9HBG-683DV
JDN4Q-7Q9C3-GD9Y3-9DJ62-PGYP6 Q88G6-6NYRC-24F8V-QCFMD-H22HH
JGNY7-CX9QK-Q98RY-KWD7V-4C2KG Q8MDH-HN4D9-HX3T2-XRDVX-3RR7H
JH6NW-YW2JJ-4MKMV-7QWH9-JXCKG Q8VNG-YVBYF-TF6R8-XJH8C-TMT3V
JHG9Y-VNV8T-8HT4T-GR729-T83GT Q9QN7-VB3RQ-FBQKQ-JR869-9HJVH
JKG2K-DTNYB-FW33T-4TMVH-R9CKG QDYB6-7NVJ6-FP3F2-4CTV4-GXXQV
JPC3T-NB48R-3C3HD-PPP26-722KG QFW79-4MNH6-DG629-Q2CYK-H6DDV
JYMNK-XCG76-Q6Q3Y-G64X2-P9XTT QG8D3-9NQPR-4J3RK-GYTJW-82QDV
K3WQN-3JHFH-J9P83-28YRK-T83GT QGBN2-FDBRK-3JTVR-7JBVW-6MT3V
K9QNM-R3QKF-BPFJP-FYWTJ-CPQGT QGJ8V-8FNV9-8DPRT-R62FM-G3BK7
KB4QG-NM6QR-KHR6F-TT6BP-RVV26 QGN27-7FB6V-FMFDH-DF3P4-K4R7H
KB7YN-GW9C4-QHC6R-WH3H3-8K8XG QGTPN-W8JVH-WJHP7-RTVV6-TJF7H
KDT3X-MFNM8-B43T9-BM2MB-X4R9G QK3MB-XNC6H-3T7M3-824Y2-TMT3V
KF8W4-BYNP6-GGDVR-RXB62-XTPKG QMBVN-FJ3QW-G9V3W-PB2RX-CDKQV
KQ4NR-6KHVC-VDRC6-3QWBR-K4R9G QMN2Q-Y6Q8K-FFHPY-C7DW7-FJQ97
KRDRN-XFXGY-8VRB4-V8P97-HXMP6 QNJJ3-RC9MB-TMW9H-XD3QH-RGDDV
M3NRD-PMG66-PMJWP-KJV4J-W44C6 QNMTV-MKY68-HHBQ6-8VRDM-DPD97
M7FBN-4TTVX-FBFY8-M4DBH-4C2KG QQ69D-8NFYH-VBPJC-8KXKW-78Q97
MGNQ7-KY3P6-HKTWB-J99G2-JB49G QQDNQ-FTD8V-JHGRF-WJWRR-3DBK7
N448R-CFTFD-TJFTM-9TF6B-39MP6 QRRBV-XMN48-6RJFH-VD9GH-T3BK7
N82JV-PVBQP-FJJ4W-732JY-8FG6T QTJXF-4RN9M-PDYT4-RQHJJ-TQ7X7
N8GPW-WJ8VH-QV87D-F2C8P-BTDGT QTKJV-CNM3Q-HGCFH-QVGBF-VMHX7
N9VRT-P9YT8-JGGR4-QMRPR-VMH26 QVX4M-JNXWP-MMYV8-KJ2J2-6JF7H
NDBPF-WVGJV-4BKBB-HMTGQ-T6PKG QXCGW-NTKGB-KFP8Q-24F64-R3KQV
NDC87-92T44-RFQBV-DKFMC-Q3WXG QYBNP-KX692-447DM-VVHVT-237X7
NF2H2-82MGT-M3XDG-T4XPY-43KTT R3DWJ-MN4KG-T6X2D-JX8M3-GF397
NFMWQ-F687K-JQVDJ-TQRVQ-M7V26 R3NR3-VD6WJ-K7CC9-KP3DB-WHVX7
NG6QF-HQ6DY-T4CDD-G3KJ2-KW3GT R4BCK-NBWX6-4MTBJ-CWY32-9QBK7
NGWVC-842V4-YQTC9-FQP89-XKXTT R6XRX-6XNG2-QD8H4-79PRX-QV63V
NHWP8-MV4RR-G3CRT-HJKHX-3RR9G R7GWN-JYT3C-MBR7F-VXFYC-Q3WVH
NJ74F-V2JCR-FG9V3-VRPCJ-BWRC6 R7MHJ-FNWJF-PB8Q4-W9T7K-2YT3V
NK9G9-PTCTF-C84C9-9X8X2-YKMP6 R8DQ7-TYN4W-PXFGH-RFJYC-V8Q97
NPCD9-DYYR2-YMR2G-WPTQM-HT9TT R8KNV-GXK2D-PQ3PB-KBHPT-C9XQV
NRC22-FJDQV-262CT-C4BX2-8XCKG R8NRT-FHFJX-QTBVH-Y9TQF-R3KQV
NT9GD-W9PF8-99RH8-2MP8V-R9CKG R8WVQ-6MN6B-VF2JX-96RH7-GCQDV
NV87D-6B8W2-W86K9-8RV34-844C6 R8X2P-NTP7K-XKGCW-VVVRV-MBHX7
NXGBM-F676K-9WKWC-JFT3W-4VV26 R9KWK-MNJ3T-RVBTV-PFFHK-2YT3V
NXTKR-MHC2C-W6KMJ-2D9CJ-4VV26 RBTDN-YJ8VJ-G3DX3-3MV4W-XW3DV
NXX89-7JKBX-8RYP3-29CWG-FVV26 RCGMN-HRHJC-6P8FV-MP62W-9TPHH
P2DPT-44N4P-TK4PT-PF3VX-TF4C6 RFGQT-NDG8P-MVXY8-F4XH2-27JVH
P38TN-KVMT9-63WVJ-WT8TD-M7V26 RGGFW-VCNVF-WPC98-68XCR-F6YK7
P68KF-4NDVG-2RM77-29KRT-P7JXG RJNMG-2H2XH-QF3WQ-YGQDD-49CHH
PN9PK-9HJW4-TW44R-TKKT8-TQ726 RJTH2-FN98W-MVTBM-HQKXH-QPD97
PTK4Y-NQMRR-W4YK9-4RF3G-J2QGT RM4FN-B92YY-D4DMW-F26HQ-M7VX7
PYNPH-QWK3Q-RW4BX-3CCW7-4C2KG RNB24-4R2V2-M3JQK-B43Y3-Y4G3V
Q4Q37-N89X8-YTK9G-2DX4T-YG9TT RNCP6-9JM6X-WG4M7-W7MDF-MWQ97
QJNV4-DC4WP-DQDBW-X3H72-RVV26 RNDQB-HG47F-V23MV-9V869-V22HH
QP8VG-NCXX2-BKXV2-B62XX-KQBP6 RNGWM-4XMXD-3VJB7-62GHQ-H22HH
QVNH4-BPY9B-B88WF-98FVM-8FG6T RNH79-Y7KYJ-J7BH9-M28PJ-F3KQV
R7W4N-9WFK8-CCKBT-P2FGY-CWF9G RNQPM-QDHM2-23FBF-6V4VJ-QDBK7
R8B2N-P4DJY-F48RB-4TG7K-66PKG RNWGV-266TV-T88G9-6BRTJ-Q69QV
R939W-RN8BP-K7GD6-BVM7Y-YWRC6 RQ7RN-PMPVD-DQCYH-DBRJ6-MKMK7
RGKNM-P7J9W-78K7Q-HBHJ4-F6YP6 RQQ94-DWN3B-M2FMM-T66HG-QYHX7
RJWJ8-GCNHF-RTD2Y-72TJF-MWRC6 RR3KQ-MTNPD-VTWMG-3CRBY-K763V
RNXH8-HRBD2-2QF76-2K9D6-C9XTT RRG23-WN94R-DYPQK-47M3K-KQBK7
RQGXN-J9R6M-MVQ47-4FDV7-GCQGT RRNQ7-R34D6-CGV3G-PTGYF-4X8VH
RT3F8-NFDBB-T7XJR-T4CCQ-DV66T RTG7V-NQQQV-2XFYY-BPFHG-QYHX7
RT4N6-VXK9J-WX7F7-HJJVX-M98XG RVQNV-9H8CQ-3X7TG-V93XP-D69QV
RWJ3Y-NVHH3-GXRY4-PW37B-HT9TT RWKY4-CTN3X-XPBHF-XD3P9-8QKQV
T23NT-3Q8VF-R4GK8-F4PVY-VQWXG RWMWJ-W3N4K-4VY3J-FYG22-DDBK7
T6JRV-NJ488-XFJ46-DYKH3-4GDGT RWNMP-RQ6BV-Y9V8Q-HG94Q-GF397
TDQXG-N6JTX-8JFYR-2XXWK-Y7V26 RXVWN-6GTQ6-48B2D-7G8VV-PWF7H
TGX7D-GNF6G-6JXTP-6K8QH-CYT6T RYN9D-G783G-642PB-H97WT-KTPHH
TJ34N-GTYTP-D3K2J-C7CM2-76DGT T2CN3-472JM-78T6B-6X7CR-QGPHH
TKTG3-N8HMD-P86H4-BJDPF-369TT T32N3-F729H-9WHH3-QHBVG-CGYK7
TNJGP-XGQ9V-BW2BT-F6M8F-7H66T T36TN-293BT-FCRW8-RPGG6-VCD97
TNM3M-XH2PJ-K7KX3-JXMHB-DPFC6 T3C9V-6NGMG-VXW66-78WVD-9763V
TPY7D-3N828-QKMC8-7DT8F-MWRC6 T3RY6-NTTGD-MGJDH-Q4XFQ-QRR7H
TWBVN-DJXV7-H699M-6V7C7-B7V26 T42QD-NRTWB-MVBKB-9CJ24-GXXQV
TYHNF-MTP94-QH9FP-KKBBY-WHV26 T4H9D-8NXJV-2BHGK-P74C3-T6PHH
TYKJT-NT4MW-CCXMX-67MC8-7FR9G T4NGJ-X7YWV-4RQ34-Y7FPH-R9CHH
V67QN-WR4K9-3JY9Y-JCYC3-8K8XG T72NQ-GB4RG-W3472-TRC9Y-R6YK7
V9RDN-PB2VJ-T7326-WVWQ3-M7V26 T7GB3-NW288-899Q2-2PG6B-TXXQV
VM6VN-VK74M-4KYB7-QCFMC-CKCKG T7NXP-3RJMV-4FYVQ-F2WMT-722HH
WNYQB-7M9T2-B3B2Q-VBT2J-YP2KG T7XD7-G8NGB-RQ46T-TV9GX-T83DV
WP66N-HP32M-F7RQ8-DB8DX-RM49G T82NX-8BDBX-6TRYG-HM4JJ-D9MK7
WTT3N-F7TDM-WV34K-C9YM9-QV66T T8NFK-Y7BDQ-8W6J6-JM4PG-V6DDV
WXNGD-JJYRC-YFFBQ-9KH6Q-YBH26 T9JHN-VD68H-PGG6X-C2XYV-VT9QV
X2R9N-JF4FR-3H79H-88DRT-8TYP6 T9Q9V-T2NY9-HP8CM-VTH79-FRG3V
X78NC-YHTBM-QK82Q-74VBC-9QBP6 TCM37-NBFJW-VMHYY-M6XW9-7XMK7
X88V9-VRNXV-G8XWY-M6VQ4-KBT6T TD3NG-JX3BC-4BXMH-3WGBD-M7VX7
XCT2P-DN8FG-DRX3W-K2D2Y-F9CKG TFMHN-MG8GC-9Q394-B2VMJ-Q69QV
XNVM4-8JVKH-C26RJ-FBXFV-2R4C6 TFR3N-9B6WC-6WXP9-H2G6W-29XQV
XNVVP-8MWXM-KVTJR-RXD6D-H22KG TH9NM-982KV-2BQQX-VC2HH-R9CHH
XRQN6-PXBVR-2B76V-H9JGX-JXCKG THMN7-PGV28-9979C-PWDMR-Q9MK7
Y8DWD-NHDBT-4H7PF-PDDPF-TVJXG TJ7NX-V23DC-Y2224-GGYXG-D3WVH
YC7BN-KPB32-P3WY4-F8FFX-KQBP6 TJ9C3-PN9RX-WTCTC-Y4FFY-7MHX7
YJNBQ-TPJPM-TRV6J-3XGQ7-T3BP6 TJK3N-XTC6J-94HM2-24XH8-DGPHH
Mật khẩu giải nén: 123 hoặc botayit.com
Xem hướng dẫn tải file: Tại đây
Nếu link die bạn vui lòng comment phía dưới để Ad up lại nhé
Thank You!!
Related posts
Hệ Điều Hành

Windows 11 Pro 21H2 22000.318 TPM

Hệ Điều Hành

Symantec Ghost Boot CD v12 (x86/x64)

Ultilies & ToolsHệ Điều Hành

Mac OS Big Sur 11 - Bộ cài hệ điều hành

Hệ Điều Hành

Windows 10 Version 2004 Build 19041.208

0 0 votes
Đánh Giá
guest
0 Bình Luận
Inline Feedbacks
View all comments
0
Để lại suy nghĩ của bạn, bình luận tại đây nhé!x
()
x