Thành Thạo C++ Trong 108 Bài Học
Đang tải...

Khóa Học Thành Thạo C++ Trong 108 Bài Học

Chia sẻ miễn phí khóa học lập trình C++ Trong 108 bài học Edumall.

Giảng viên

Trần Duy Thanh

Tham gia giảng dạy từ năm 2009, thầy Trần Duy Thanh hiện là Thạc sĩ Khoa học Máy tính của các trường đại học lớn TP.HCM:

1) Đại Học Công Nghiệp TP.HCM.

Đang tải...

2) Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (Trưởng Bộ môn Công nghệ Phần mềm).

3) Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM – Trung Tâm Tin Học.

4) Đại Học Kinh Tế – Luật.

Mô tả khóa học

Tổng quát

– Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao của lập trình C++. Học viên có thể tạo ra một ứng dụng C# hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học.

– Cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng C++ ngay trong quá trình học.

– Sau khi hoàn thành khóa học. Học viên sẽ có kiến thức để tiếp tục học các môn khác nhau: Cấu trúc dữ liệu, lập trình C#, lập trình Java, lập trình Android, …

– Tìm hiểu cơ bản về ngôn ngữ lập trình C++ (Từ định nghĩa đến kiểu dữ liệu, biến, câu lệnh, mảng, chuỗi, cấu trúc điều khiển, cấu trúc vòng lặp trong C++, …).

– Cách tạo và gọi hàm trong C++.

– Xử lý mảng.

– Xử lý con trỏ.

– Xử lý chuỗi.

– Xử lý tập tin.

Yêu cầu của khóa học

– Máy tính, laptop cấu hình ổn định.

– RAM tối thiểu 4Gb.

– Tinh thần đam mê học hỏi và kiên nhẫn. Khóa học có thời lượng rất dài. Vì vậy, để đạt được thành công, bạn phải cực kỳ kiên nhẫn. Có công mài sắt, có ngày nên kim.

Lợi ích từ khóa học

– Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C++.

– Là cơ sở để học tiếp các khóa: Cấu trúc dữ liệu, lập trình C#, lập trình java, lập trình Android….

Làm chủ được C++ sẽ giúp học viên dễ dàng tiếp thu các ngôn ngữ mới.

– Có thể tham gia các dự án liên quan tới lập trình C++.

Đối tượng mục tiêu

– Bất cứ ai muốn học lập trình ứng dụng C++.

– Những người chưa biết gì, yêu thích lĩnh vực lập trình C++.

– Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Download khóa học Thành Thạo C++ Trong 108 Bài Học