Luyện thi IELTS online listening, speaking, reading, writing

Khóa học Luyện thi IELTS online listening, speaking, reading, writing

Chia sẻ miễn phí khóa học Luyện thi IELTS online listening, speaking, reading, writing. Đây là Lớp học dành cho những học viên mới tiếp xúc với IELTS, trình độ các kỹ năng còn thấp, vốn từ vựng, ngữ pháp còn chưa cao, và phát âm còn nhiều khiếm khuyết. Sau khoá học, học viên sẽ hiểu hơn về bố cục bài thi IELTS, cách thức học ôn IELTS, cũng như tìm ra được hướng đi đúng đắn cho sự học tiếng Anh của mình.

Download Luyện thi IELTS online listening, speaking, reading, writing