download khóa học Lập trình C và lập trình game với Unity cơ bản
Đang tải...

Tải Miễn Phí Khóa Học Lập Trình C và Lập Trình Game Với Unity Cơ Bản.

Khóa học lập trình này được bán trên Udemy giảng viên Khoa Nguyen.

Khóa học Lập trình C# và lập trình game với Unity cơ bản được thiết kế riêng cho những bạn chưa biết gì về lập trình.

Khóa học sẽ giúp bạn hiểu được những khái niệm cơ bản về lập trình C#.

Đang tải...

Để tránh nhàm chán, giảng viên đã thêm phần lập trình game với Unity để mọi người thấy được ứng dụng của C# trong phát triển game.

Khóa Học Này Sẽ Giúp Bạn :

  • Hiểu và vận dụng các kỹ năng lập trình trong C#
  • Hiểu được cách phát triển game cơ bản trong Unity
  • Ứng dụng được C# để làm game trong Unity

TẢI MIỄN PHÍ KHÓA HỌC Lập trình C# và lập trình game với Unity cơ bản