Lập Trình - IT

Khóa học Lập trình C# nâng cao

Khóa học Lập trình C# nâng cao

Khóa học Lập trình C# nâng cao miễn phí

Tiếp tục series Lập trình C# với Khóa học Lập trình C# nâng cao

Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C#
Có khả năng phát triển phần mềm tương tác cơ sở dữ liệu bằng C#
Xây dựng được kiến trúc đa tầng trong C#
Là cơ sở để lập trình di động đa nền tảng với Xamarin
Là cơ sở để tiếp tục nghiên cứu công nghệ mới LINQ

Download Khóa học Lập trình C# nâng caoPass giải nén: botayit.com
Related posts
Lập Trình - IT

Xây Dựng Ứng Dụng Java Web Chuyên Nghiệp Với Servlet - JSP

Lập Trình - IT

Khóa học ASP.NET và Xây dựng hoàn chỉnh ứng dụng website động

Lập Trình - IT

Khóa học Xây dựng Website Responsive với HTML5 CSS3

Lập Trình - IT

Khóa học Lập trình ứng dụng Android trong 6 tuần

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *