IELTS nền tảng 5.0 phần 2 (Ngữ pháp - Viết - Nói)

Khóa học IELTS nền tảng 5.0 phần 2 (Ngữ pháp – Viết – Nói)

Chia sẻ Khóa học IELTS nền tảng 5.0 phần 2 : Ngữ pháp – Viết – Nói cung cấp cho người học kiến thức toàn diện về dạng bài thi IELTS, tạo nền tảng vững chắc để sau khi kết thúc khóa học, người học có thể sở hữu một khối kiến thức và kĩ năng tiếng Anh, được thực hành làm bài thi IELTS ở mức độ thang điểm 5.0

Download IELTS nền tảng 5.0 phần 2 (Ngữ pháp – Viết – Nói)