Khóa học Điện tử căn bản 2
Đang tải...

Điện tử căn bản 2 miễn phí

Nội dung khóa học Điện tử căn bản 2

Hiểu đựơc các giá trị điên trở, tụ điện và cuộn dây

Tháo ráp các linh kiện trên board mạch

Đang tải...

Hướng dẫn sử dụng đồng hồ VOM

Điện trở – R (Resistor)

Tụ điện – C (Capacitor)

Cuộn dây – L (Inductor)

Diode – D

Transistor BJT

FET và MOSFET

SCR, DiAC, TriAC

Vi mạch – IC

Download Khóa học Điện tử căn bản 2