Autocad Cơ Bản Và Nâng Cao
Đang tải...

Chia sẻ Khóa học Autocad Cơ Bản Và Nâng Cao:

Thành thạo phần mềm Autocad
Nâng cao tốc độ vẽ, tốc độ làm việc và xử lý bản vẽ
Có thể thực hiện được tốt các bản vẽ kỹ thuật bằng phần mềm Autocad, đúng quy chuẩn, đúng tỷ lệ….
Vẽ kỹ thuật nhiều ngành khác như vẽ nhà cửa, chi tiết cơ khí, làm bản vẽ thiết kế điện, bản vẽ thi công…

Download Autocad Cơ Bản Và Nâng Cao