Khi tải phần mềm bằng link Mega sẽ yêu cầu bạn chấp nhận lưu trữ dữ liệu. Đừng quên chọn Accept nhé.

Vì website sử dụng rút gọn link sẽ có quảng cáo khó chịu, mong các bạn thông cảm dành vài giây để qua bước rút gọn link như video nhé !