ENDNOTE X9 FULL KEY
Đang tải...

Download Endnote x9 full crack miễn phí

Có lẽ không có nhiệm vụ tẻ nhạt hơn là tạo thư mục cho các bài báo khoa học của bạn. Không đề cập đến thực tế là các tạp chí khác nhau đòi hỏi phong cách tham khảo khác nhau. Để lại đằng sau công việc tẻ nhạt của định dạng thư mục, tìm kiếm tài liệu tham khảo và tìm các bài báo toàn văn. EndNote đã được các nhà nghiên cứu lựa chọn để quản lý tài liệu tham khảo và định dạng thư mục trong hơn 25 năm.

Endnote X9 là gì?

EndNote X9 là một công cụ quản lý thư mục mạnh mẽ sẽ giúp ích cho quá trình nghiên cứu của bạn. Phần mềm EndNote X9 có sẵn cho cộng đồng Georgia Tech, như một phần của Phí công nghệ GT của bạn.

tải về phần mềm endnote x9 full crack

Đang tải...

EndNote cho Windows và Mac tích hợp các tác vụ sau vào một chương trình:

  • Chèn trích dẫn từ thư viện EndNote của bạn vào tài liệu của bạn và tự động xây dựng thư mục theo hơn 6000 kiểu ngay từ Word.
  • Tìm kiếm thư viện và cơ sở dữ liệu trực tuyến trực tiếp từ EndNote và nhập tài liệu tham khảo và bài báo toàn văn trong vài giây.
  • Sắp xếp, cập nhật và chia sẻ tài liệu tham khảo của bạn với đồng nghiệp của bạn và thêm chú thích và ghi chú cá nhân vào tài liệu tham khảo và các bài báo PDF toàn văn của bạn.

EndNote có thể được sử dụng trên máy tính Windows và Mac, iPad và trực tuyến thông qua trình duyệt web của bạn. Không chỉ là một người quản lý tham khảo. EndNote đưa bạn qua quá trình nghiên cứu khi bạn tìm kiếm, sắp xếp, viết, xuất bản và chia sẻ. Để lại đằng sau công việc tẻ nhạt của các thư mục và quản lý tài liệu tham khảo và đưa nghiên cứu của bạn lên một tầm cao mới với EndNote X9 mới!

EndNote X9 có thể tương thích với các phiên bản Office 2016 và Office 2019

Mời tải về phần mềm Endnote X9 Full Crack – Công cụ quản lý thư mục

Endnote x9 for Windows

Endnote X9 for Macs

Hướng dẫn cài đặt và crack Endnote X9

Tải về và giải nén

TẢI ENDNOTE X9 FULL CRACK

Chạy file ENX9Inst để cài đặt

TẢI ENDNOTE X9 FULL CRACK

Chọn chế độ Trial dùng thử

TẢI ENDNOTE X9 FULL CRACK

Tiếp tục chọn Next

TẢI ENDNOTE X9 FULL CRACK

TẢI ENDNOTE X9 FULL CRACK

Chọn Typical -> Next

Chọn thư mục cài đặt -> Next

Phần mềm sẽ tự động cài đặt

TẢI ENDNOTE X9 FULL CRACK

Sau khi cài đặt vào thư mục crack

Copy file EndNote vào thư mục vừa cài đặt phần mềm vào chon Replace

hướng dẫn crack endnote x9 de dang