Dựng Movie Trailer Kĩ Xảo Logo Particular Với After Effect

Khóa học Dựng Movie Trailer Kĩ Xảo Logo Particular Với After Effect

Khóa học cung cấp cho bạn những kiến thức nâng cao, vững vàng về kỹ xảo với Particular của Red Giant. Sau khi bạn lĩnh hội những kiến thức về kỹ xảo này, bạn hoàn toàn tự tin trong việc sáng tạo kỹ xảo điện ảnh, làm movie trailer truyền thông cho doanh nghiệp, làm movie intro logo quảng bá thương hiệu cho doanh nghiệp.

Download Dựng Movie Trailer Kĩ Xảo Logo Particular Với After Effect