Windows Server 2008 R2 Incl Nov 2018 Updates
Đang tải...

Download Windows Server 2008 new version updated

Windows Server 2008 là hệ điều hành máy chủ được sản xuất bởi Microsoft. Windows Server 2008 là sự kế thừa của Windows Server 2003. Hệ điều hành này đã được xây dựng trên cùng một cơ sở mã với Windows Vista và nó có chung kiến ​​trúc cũng như chức năng. Windows Server hiện nay đã được thay thế bằng những bản mới nhất, tuy nhiên Windows Server 2008 vẫn còn được ứng dụng trong việc quản trị server và học tập.

windows server 2008 iso free download

Windows Server 2008 Full Active

Hệ điều hành này đã có cùng mã với Windows Vista, do đó, nó tự động đi kèm với các tính năng kỹ thuật, quản lý và bảo mật mới cho Windows Vista như viết lại ngăn xếp mạng, cài đặt dựa trên hình ảnh nâng cao. Nó cũng đã được cải tiến Windows Firewall với cấu hình an toàn.

Đang tải...

Bản cập nhật Windows Server 2008 R2 Incl tháng 11 năm 2018 đã bao gồm tất cả các bản cập nhật của Microsoft cho đến tháng 11 năm 2018. Nó cung cấp tính sẵn sàng cao cho các dịch vụ cũng như các ứng dụng thông qua Failover Clustering. Vì vậy đây là là một máy chủ Windows OS ấn tượng được xây dựng trên cùng một cơ sở mã với Windows Vista.

Các tính năng của Windows Server 2008

  • Một sự kế thừa ấn tượng của Windows Server 2003.
  • Được xây dựng trên cơ sở mã giống như Windows Vista.
  • Chia sẻ gần như cùng một kiến ​​trúc cũng như chức năng.
  • Tự động đi kèm với các tính năng kỹ thuật, quản lý và bảo mật mới cho Windows Vista như viết lại ngăn xếp mạng, cài đặt dựa trên hình ảnh nâng cao.
  • Đã nâng cao Windows Firewall với cấu hình an toàn.
  • Cung cấp tính sẵn sàng cao cho các dịch vụ cũng như các ứng dụng thông qua Failover Clustering.

Download Bộ cài Windows Server 2008