Tiện Ích

Weather Watcher Live Pro 2019

download Weather Watcher Live Pro 2019 full crack

Weather Watcher Live Pro 2019 – Xem dự báo thời tiết trực tuyến

Weather Watcher Live Pro 2019 là một ứng dụng tuyệt vời được sử dụng để kiểm tra nhiệt độ ở vị trí ưa thích của bạn trong thời gian thực và bản đồ radar. Ứng dụng này sẽ giúp bạn cập nhật các điều kiện khí tượng mới nhất và nó cũng cung cấp cho bạn các điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Weather Watcher Live Pro 2019.

download Weather Watcher Live Pro 2019 crack

Weather Watcher Live Pro 2019 Full Active

Weather Watcher Live Pro 2019 giao diện mới mẽ, dễ sử dụng, hiển thị đầy đủ các thông tin về các chi tiết thời tiết sắp tới như nhiệt độ, nhiệt độ như cảm giác, điểm sương và độ ẩm, v.v. Nó cung cấp cho bạn khả năng thêm vị trí mới bằng cách nhập địa chỉ, mã thành phố hoặc mã ZIP.

Bạn có thể lưu nhiều vị trí khác nhau và chuyển đổi giữa chúng một cách dễ dàng nhưng một điều bạn nên nhớ là bạn không được phép giám sát các khu vực khác nhau vào thời điểm đó. Nó tiết lộ một biểu ngữ màu đỏ khi có cảnh báo thời tiết khắc nghiệt và cho phép bạn xem thông tin chi tiết về các thông báo do Dịch vụ thời tiết quốc gia đưa ra.

Nó cho phép bạn xem các dự báo chi tiết hàng giờ và hàng ngày, nó phân tích bảng với các quan sát hàng tháng và cũng xem dữ liệu được nhúng trong bản đồ cho vị trí hiện tại. Nó cho phép bạn kích hoạt các thông báo âm thanh cho các cảnh báo thời tiết mới hơn và thay đổi giao diện của tiện ích với sự trợ giúp của các giao diện khác nhau.

Các tính năng của Weather Watcher Live Pro 2019

  • Một ứng dụng hùng vĩ được sử dụng để kiểm tra nhiệt độ ở vị trí ưa thích của bạn trong thời gian thực và bản đồ radar.
  • Giữ cho bạn cập nhật với các điều kiện khí tượng mới nhất.
  • Cung cấp cho bạn các điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
  • Có một giao diện người dùng được tổ chức rất tốt sẽ tiết lộ thông tin về các chi tiết thời tiết sắp tới như nhiệt độ, nhiệt độ như cảm giác, điểm sương và độ ẩm, v.v.
  • Cung cấp cho bạn khả năng thêm vị trí mới bằng cách nhập địa chỉ, thành phố hoặc mã ZIP.
  • Có thể lưu nhiều vị trí khác nhau và chuyển đổi giữa chúng một cách dễ dàng nhưng một điều bạn nên nhớ rằng bạn không được phép giám sát các khu vực khác nhau vào thời điểm đó.
  • Hiển thị biểu ngữ màu đỏ khi có cảnh báo thời tiết khắc nghiệt và nó cho phép bạn xem thông tin chi tiết về các thông báo do Dịch vụ thời tiết quốc gia đưa ra.
  • Cho phép bạn xem dự báo chi tiết hàng giờ và hàng ngày.
  • Phân tích bảng với các quan sát hàng tháng và cũng xem dữ liệu được nhúng trong bản đồ cho vị trí hiện tại.

Download Weather Watcher Live Pro 2019 Full Crack

Hướng dẫn cài đặt Weather Watcher Live Pro 2019

  • Vui lòng mở tệp readme.txt để xem hướng dẫn cài đặtPass giải nén: botayit.com
Related posts
Hệ Thống - Bảo MậtTiện Ích

Wise Registry Cleaner Pro 10.2.7 - Dọn dẹp rác hệ thống

Hệ Thống - Bảo MậtTiện Ích

Active Partition Recovery Ultimate 19 - Phục hồi dữ liệu

Tiện Ích

FlixGrab Premium v5.0.6 - Tải phim trên Netflix

Mobile SupportsTiện Ích

PassFab iPhone Unlocker 2.1.4 - Mở khóa iPhone

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *