Plugin

Unity Asset PiXYZ Software

download Unity Asset PiXYZ Software full crack

Unity Asset PiXYZ Software – Bộ Plugin thiết kế cho Unity

Unity Asset PiXYZ Software là một bộ plugin ấn tượng cho phép bạn nhập, chuẩn bị cũng như tối ưu hóa các tổ hợp CAD lớn của bạn để hiển thị thời gian thực trong Unity. Nó đã có một số tài sản sẵn sàng sử dụng với các mắt lưới được chia nhỏ cũng như giảm số lượng đa giác thông qua LODs tự động và tạo UV.

download Unity Asset PiXYZ Software full crack

Unity Asset PiXYZ Software Full Active

Với Unity Asset PiXYZ Software bạn có thể nhập và chuyển đổi dữ liệu CAD 3D nặng và phức tạp thành nội dung sẵn sàng sử dụng trong Unity. Bạn có thể đơn giản hóa cũng như tối ưu hóa dữ liệu CAD ngay lập tức và hiệu quả với 120 thuật toán mạnh mẽ bao gồm tessname, decimation cũng như tạo UV.

Bạn có thể tự động hóa các tác vụ chuẩn bị dữ liệu phức tạp với kịch bản Python. Với Unity Asset – Plugin PiXYZ cho Unity, bạn có thể áp dụng chiếu UV và làm phẳng UV để nướng lên lưới mới.

Nó có các cải tiến về Tài sản của bạn với công cụ nâng cao. Bạn có thể truy cập vào các công cụ nâng cao từ tab PiXYZ để tinh chỉnh: tái tạo và nhân rộng các Uvs, sửa đổi hướng của các mặt chuẩn / mặt.

Các tính năng của Unity Asset PiXYZ Software

  • Một ứng dụng ấn tượng sẽ cho phép bạn nhập, chuẩn bị cũng như tối ưu hóa các tổ hợp CAD lớn của bạn để hiển thị thời gian thực trong Unity.
  • Có một số tài sản đã sẵn sàng để sử dụng với các mắt lưới được chia nhỏ cũng như giảm số lượng đa giác thông qua các LOD tự động và tạo UV.
  • Có thể nhập và chuyển đổi dữ liệu CAD 3D nặng và phức tạp thành nội dung sẵn sàng sử dụng trong Unity.
  • Có thể đơn giản hóa cũng như tối ưu hóa dữ liệu CAD ngay lập tức và hiệu quả với 120 thuật toán mạnh mẽ bao gồm tessname, decimation cũng như tạo UV.
  • Có thể tự động hóa các tác vụ chuẩn bị dữ liệu phức tạp với kịch bản Python.
  • Có thể áp dụng chiếu UV và làm phẳng UV để nướng lên lưới mới.
  • Có những cải tiến về Tài sản của bạn với công cụ nâng cao.
  • Có thể truy cập vào các công cụ nâng cao từ tab PiXYZ để tinh chỉnh: tái tạo và nhân rộng các Uvs, sửa đổi hướng của các mặt chuẩn / mặt.

Download Unity Asset PiXYZ Software Full Crack

Hướng dẫn cài đặt PiXYZ Software

  • Vui lòng mở tệp Readme.txt để xem hướng dẫn cài đặtPass giải nén: botayit.com
Related posts
PluginĐa Phương Tiện

Red Giant Trapcode Suite 15.1.5

Graphics & DesignPlugin

Alien Skin Exposure X4 for Photoshop (Mac)

PluginKỹ Thuật

Phoenix FD 3.4 for 3ds Max 2015-2020

PluginĐa Phương TiệnGraphics & Design

Athentech Perfectly Clear Complete 2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *