download Unity Asset Lighting Box crack

Unity Asset Lighting Box 2.7.7 – Bộ Plugin tạo hiệu ứng game cho Unity

Unity Asset Lighting Box 2.7.7 là một ứng dụng hoành tráng cho phép bạn có được khả năng tạo hiệu ứng rộng trong một khoảng thời gian nhỏ mà không cần bất kỳ ánh sáng nào. Ứng dụng này đã được thiết kế để cho phép bạn nhận được kết quả mong muốn trong thời gian không. Nó có một chiều sâu mới của lĩnh vực cũng như các tùy chọn không gian màn hình giúp bạn có chất lượng tối đa cũng như hiệu suất nhanh chóng.

download Unity Asset Lighting Box

Unity Asset Lighting Box Full Active

Unity Asset Lighting Box 2.7.7 đã có tích hợp Stochastic Screen Space Reflection mới cộng với nó cũng có Depth of Field và Screen Space mới. Nó cũng đã có dự án mẫu chất lượng cao cũng như cảnh.

Nó cũng hỗ trợ các cảnh trong nhà cũng như ngoài trời. Nó cũng đã có xử lý bài 2 stack cộng với nó đã có ánh sáng thể tích thực và tài sản sương mù toàn cầu. Bạn cũng có thể tải về Unity Asset Enviro Sky and Weather 2.1.5.

Các tính năng của Unity Asset Lighting Box

  • Một ứng dụng hoành tráng sẽ cho phép bạn có được một chiếc AAA trông trong một khoảng thời gian nhỏ mà không cần bất kỳ ánh sáng nào.
  • Được thiết kế để cho phép bạn có được kết quả mong muốn trong thời gian không.
  • Có một chiều sâu mới của lĩnh vực cũng như các tùy chọn không gian màn hình giúp bạn có chất lượng tối đa cũng như hiệu suất nhanh chóng.
  • Có tích hợp Phản chiếu không gian màn hình Stochastic mới.
  • Có độ sâu mới của không gian trường và màn hình.
  • Có dự án mẫu chất lượng cao cũng như cảnh.
  • Hỗ trợ cảnh trong nhà cũng như ngoài trời.
  • Có xử lý bài stack 2 cộng với nó đã có ánh sáng thể tích thực và tài sản sương mù toàn cầu.

Download Unity Asset Lighting Box Full Crack