download Serif Affinity Publisher 2019 full crack

Serif Affinity Publisher 2019 – Phần mềm thiết kế đồ họa

Serif Affinity Publisher 2019 là một ứng dụng phần mềm xuất bản chuyên nghiệp. Ứng dụng tuyệt vời này cung cấp cho bạn sức mạnh để kết hợp hình ảnh, đồ họa cũng như văn bản của bạn để tạo ra một số bố cục đẹp sẵn sàng cho việc xuất bản. Nó giúp bạn trong việc tạo ra tạp chí, sách, tài liệu quảng cáo, báo cáo, áp phích và văn phòng phẩm, vv Bạn cũng có thể tải về Serif Affinity Designer 2019.

tải phần mềm Serif Affinity Publisher 2019

Serif Affinity Publisher 2019 Full Active

Serif Affinity Publisher 2019 được trang bị hầu hết mọi thứ để tạo bố cục hoàn hảo. Nó đã có tất cả các yếu tố cần thiết như đối mặt với chênh lệch trang, lưới, bảng, kiểu chữ nâng cao, trang chính và đầu ra in chuyên nghiệp đầy đủ và nhiều hơn nữa. Serif Affinity Publisher 2019 cho phép bạn hình dung văn bản theo cách rất sáng tạo và truyền tải nó dễ dàng thông qua các tài liệu của bạn.

Nó cũng đã được trang bị các công cụ bút, nút và hình dạng mạnh mẽ sẽ giúp bạn trong việc tạo cũng như chỉnh sửa đồ họa vector trên bố cục của bạn. Tất cả trong tất cả Serif Affinity Publisher 2019 là một ứng dụng phần mềm xuất bản chuyên nghiệp thế hệ tiếp theo rất tiện dụng và áp đặt. Serif Affinity Photo 2019 cũng có thể giúp bạn quản lý ảnh.

Với Serif Affinity Publisher 2019

Giải phóng bản thân khỏi những ràng buộc của bố cục văn bản truyền thống mệt mỏi. Hãy để Nhà xuất bản có liên quan giúp bạn hình dung văn bản của bạn theo những cách sáng tạo mới và truyền tải nó một cách liền mạch thông qua tài liệu của bạn.

Text styles

 • Liên kết kiểu văn bản của bạn trên tất cả các trang trong tài liệu của bạn

OpenType support

 • Mở tất cả các tính năng phong cách của phông chữ OpenType mới nhất

Text decorations

 • Thêm dòng và đường viền cho các yếu tố của kiểu chữ của bạn

Drop caps

 • Thêm chữ hoa vào bất kỳ đoạn nào

Text on a path

 • Vẽ bất kỳ đường cong và gõ dọc theo nó

Artistic text

 • Giành quyền kiểm soát sáng tạo đối với tiêu đề và văn bản nổi bật khác

Flow options

 • Tránh các dòng mồ côi hoặc góa bụa, trong số nhiều tính năng khác

Baseline grid

 • Đảm bảo đường cơ sở của văn bản của bạn được căn chỉnh trên tất cả các cột và chênh lệch

Các tính năng của Nhà xuất bản mối quan hệ Serif 2019

 • Một ứng dụng phần mềm xuất bản chuyên nghiệp thế hệ tiếp theo hùng vĩ.
 • Cung cấp cho bạn sức mạnh để kết hợp hình ảnh, đồ họa cũng như văn bản của bạn để tạo ra một số bố cục đẹp đã sẵn sàng để xuất bản.
 • Giúp bạn trong việc tạo ra tạp chí, sách, tài liệu quảng cáo, báo cáo, áp phích và văn phòng phẩm, vv
 • Có hầu hết mọi thứ để tạo bố cục hoàn hảo.
 • Có tất cả các yếu tố cần thiết như đối mặt với chênh lệch trang, lưới, bảng, kiểu chữ nâng cao, trang chính và đầu ra in chuyên nghiệp đầy đủ và nhiều hơn nữa.
 • Cho phép bạn hình dung văn bản theo cách rất sáng tạo và chuyển nó dễ dàng qua các tài liệu của bạn.
 • Được trang bị các công cụ bút, nút và hình dạng mạnh mẽ sẽ giúp bạn trong việc tạo cũng như chỉnh sửa đồ họa vector trên bố cục của bạn.

System Requirements For Serif Affinity Publisher 2019

 • Operating System: Windows 7/8/8.1/10
 • Memory (RAM): 4 GB of RAM required.
 • Hard Disk Space: 600 MB of free space required.
 • Processor: Intel Dual Core processor or later.

Download Serif Affinity Publisher 2019 Full Crack

Hướng dẫn cài đặt Affinity Publisher 2019

 • Tải về giải nén và cài đặt phần mềm sẽ tự động active
Serif Affinity Publisher 2019
5 (100%) 1 vote[s]