Quick-PDF full crack
Đang tải...

Download Quick PDF – Phần mềm chuyển đổi file PDF sang Word mạnh mẽ

Các tệp PDF là các tệp được sử dụng rộng rãi nhất trên toàn thế giới để chia sẻ thông tin. Mặc dù các tệp PDF được sử dụng rộng rãi nhưng có một vấn đề liên quan đến các loại tệp này mà chúng không thể chỉnh sửa dễ dàng. Vì vậy, cần phải có một phần mềm có thể chuyển đổi các tài liệu PDF thành định dạng có thể chỉnh sửa rất dễ dàng.

Không có trình soạn thảo nào tốt hơn cho các tài liệu hơn MS Word. Vì vậy, PDF To Word Converter đã đạt được nhiều tầm quan trọng. Nó là một công cụ có thể chuyển đổi các tệp PDF thành các tệp Word và hơn các tệp này có thể được chỉnh sửa rất dễ dàng.

Quick PDF - PDF To Word Converter

Đang tải...

Quick PDF – PDF To Word Converter Free Download

PDF To Word Converter hoạt động nhanh và tự động phát hiện mã hóa văn bản của các tệp PDF và thay đổi nó thành mã hóa Word. Cho dù có bao nhiêu ngôn ngữ khác nhau đã được sử dụng trong các tài liệu PDF gốc, trình chuyển đổi có thể xử lý chúng tốt trong quá trình chuyển đổi. PDF To Word Converter hỗ trợ xử lý hàng loạt, có nghĩa là nhiều tệp PDF có thể được chuyển đổi thành các tệp Word.

Các tính năng chính của Quick-PDF PDF To Word Converter

  • Dễ sử dụng.
  • Bao gồm tính năng kéo và thả.
  • Quá trình hàng loạt được kích hoạt.
  • Mã hóa văn bản tự động.
  • Nhiều ngôn ngữ có thể được giải quyết hiệu quả.
  • Dễ dàng cài đặt.

Tải về Quick-PDF miễn phí

Hướng dẫn cài đặt

  • Tải về và giải nén phần mềm
  • Chạy file setup.exe để cài đặt
  • Đợi đến khi hoàn thành