Kỹ Thuật

Proteus Professional 2019

Proteus Professional 2019 free download

Download Proteus Professional 2019 – Phần mềm thiết kế sơ đồ mạch điện

Proteus Professional 2019 là một phần mềm mạnh mẽ đã được phát triển để giúp các nhà thiết kế xây dựng cũng như xác minh các bảng mạch dễ dàng hơn. In bảng mạch không phải là một công việc dễ dàng vì bạn cần phải có kiến ​​thức rất vững chắc trong lĩnh vực cụ thể cộng với bạn cũng cần có một bộ công cụ để hoàn thành công việc. Trong các kịch bản như vậy, bạn cần có các ứng dụng như Proteus Professional 2019. Bạn cũng có thể tải về Autodesk AutoCAD Electrical 2019.

Proteus Professional free download

Proteus Professional 2019 Full Active

Proteus Professional 2019 đã được trang bị một giao diện được tổ chức rất tốt, nơi lưu trữ tất cả các công cụ và lệnh cần thiết để xây dựng các bảng mạch và thử nghiệm chúng. Ứng dụng này đã được phát triển cho người dùng cao cấp. Bạn có thể bắt đầu mọi thứ bằng cách tải một trong nhiều mẫu mà Proteus PCB Design đi kèm và bằng cách này bạn có thể xem chính xác chương trình này có thể được sử dụng để làm gì và chi tiết như thế nào trong bối cảnh.

Các mô phỏng tương tác có thể được bắt đầu với ứng dụng này rất hữu ích như khả năng xem cũng như chỉnh sửa các thuộc tính của mọi thành phần trên bảng. Các tùy chỉnh có thể đi sâu vào từng mục và sau đó có một số tùy chọn xem có thể được sử dụng để giảm bớt công việc của bạn. Nó cũng có tab Mã nguồn nơi các thay đổi có thể được thực hiện ở mức rất cơ bản cho từng thành phần là một phần của dự án được tải.

Tất cả trong tất cả Proteus Professional 2019 là một ứng dụng ấn tượng được phát triển để giúp người hủy bỏ xây dựng cũng như xác minh các bảng mạch dễ dàng hơn.

Các tính năng chính của Proteus Professional 2019

  • Một ứng dụng rất tiện dụng và mạnh mẽ đã được phát triển để giúp người hủy bỏ xây dựng cũng như xác minh các bảng mạch dễ dàng hơn.
  • Được trang bị một giao diện được tổ chức rất tốt, nơi chứa tất cả các công cụ và lệnh cần thiết để xây dựng các bảng mạch và thử nghiệm chúng.
  • Có thể bắt đầu mọi thứ bằng cách tải một trong nhiều mẫu mà Proteus PCB Design đi kèm.
  • Các mô phỏng tương tác có thể được bắt đầu với ứng dụng này rất hữu ích như khả năng xem cũng như chỉnh sửa các thuộc tính của mọi thành phần trên bảng.
  • Các tùy chỉnh có thể đi sâu vào từng mục và sau đó có một số tùy chọn xem có thể được sử dụng để giảm bớt công việc của bạn.
  • Tab Có mã nguồn nơi các thay đổi có thể được thực hiện ở mức rất cơ bản cho từng thành phần là một phần của dự án được tải.

Tải về Proteus Professional 2019

Hướng dẫn cài đặt Proteus Professional 2019

  • Tải phần mềm về giải nén và tắt Internet
  • Chạy Setup để cài đặt
  • Khi hỏi Key thì bạn vào thư mục Fix >> chọn file Licence.lxk
  • Sau khi cài đặt xong, chạy file Patch.exe với quyền Administrator.Pass giải nén: botayit.com
Related posts
PluginKỹ Thuật

Phoenix FD 3.4 for 3ds Max 2015-2020

Kỹ Thuật

AVL Simulation Suite 2019 - Mô Phỏng Động Lực Học

Kỹ Thuật

Dassault Systemes SIMULIA Simpack 2020

Kỹ Thuật

Bentley Microstation V8i - Tạo Mô hình 3D tham số

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *