Professor Teaches Windows 10 free download

Professor Teaches Windows 10 – Tìm hiểu Windows 10

Professor Teaches Windows 10 là phần mềm cung cấp quá trình đào tạo thực tế và tương tác với Windows 10. Nó cung cấp cho bạn các hướng dẫn sẽ giúp bạn xây dựng các kỹ năng và học mọi thứ cần thiết về Windows. Mỗi hướng dẫn đã được tổ chức để học nhanh và dễ dàng với một số bài tập thực tế.

Professor Teaches Windows 10 free download

Professor Teaches Windows 10 Full Active

Windows 10 đã có một giao diện hoàn toàn mới cũng như các tính năng để kết nối người dùng với thông tin và con người từ nhiều thiết bị Windows 10 khác nhau. Ứng dụng này đào tạo người dùng trên giao diện mới và dạy cho người dùng tất cả các tính năng trong Windows 10.

Chương trình đào tạo toàn diện này với hơn 60 bài học sẽ chỉ cho bạn cách điều hướng Windows 10 như cách sử dụng menu Start, cách truy cập thông báo Trung tâm hành động mới và nhiều hơn nữa. Hướng dẫn này được tổ chức để học nhanh cũng như dễ dàng với các bài tập thực tế để giúp bạn xây dựng các kỹ năng mới.

Loading...

Vì vậy Professor Teaches Windows 10 là một phần mềm rất thiết thực để bạn tìm hiểu về Windows 10 cũng như các giao viên cung cấp bài giảng thiết thực về Tin học với quá trình đào tạo thực tế và tương tác cho Windows 10.

Các tính năng của Professor Teaches Windows 10

  • Phần mềm tốt nhất chuyên gia đào tạo khóa học về Windows 10 thiết thực.
  • Cung cấp cho bạn các hướng dẫn sẽ giúp bạn xây dựng các kỹ năng và học mọi thứ cần thiết.
  • Mỗi bài hướng dẫn đã được tổ chức để bạn có thể tiếp thu nhanh và dễ dàng với một số bài tập thực tế.
  • Có giao diện hoàn toàn mới cũng như các tính năng để kết nối người dùng với thông tin và mọi người từ nhiều thiết bị Windows 10 khác nhau.
  • Trains người dùng trên giao diện mới và dạy cho người dùng tất cả các tính năng trong Windows 10.
  • Chương trình đào tạo toàn diện này với hơn 60 bài học.
  • Được tổ chức để học nhanh cũng như dễ dàng với các bài tập thực tế để giúp bạn xây dựng các kỹ năng mới.

Download Professor Teaches Windows 10 Full Crack

Hướng dẫn cài đặt Professor Teaches Windows 10

  • Tải về và giải nén
  • Đọc Readme.txt để xem hướng dẫn

Video hướng dẫn cài đặt

 

Loading...