download Penguin For Rhino v2.0 full crack

Penguin For Rhino v2.0 – Bộ plugin kỹ thuật cho Rhino

Penguin For Rhino v2.0 là một plugin ấn tượng có thể được sử dụng để tạo hình ảnh cách điệu cho các mô hình của bạn với một cái nhìn nghệ thuật để cải thiện sự hấp dẫn về đồ họa và hình ảnh. Nó mang lại bản phác thảo tự do, vẽ màu nước cũng như hoạt hình như kết xuất với Rhino và AutoCAD. Bạn cũng có thể tải về phần mềm Rhinoceros.

download Penguin For Rhino v2.0 crack

Penguin For Rhino v2.0 Full Active

Với Penguin For Rhino, bạn có thể dễ dàng tạo ra các hình ảnh cách điệu của các mô hình của mình với vẻ ngoài nghệ thuật để cải thiện đồ họa cũng như hấp dẫn thị giác. Nó là một ứng dụng rất dễ sử dụng và hoạt động trơn tru bên trong Rhino cũng như AutoCAD.

Để có kết quả nhanh hơn, bạn có thể sử dụng kết xuất OpenGL. Penguin For Rhino cung cấp cho bạn kết xuất hàng loạt thông qua các tập lệnh và khử răng cưa với điều khiển người dùng.

Penguin For Rhino hỗ trợ đối tượng gốc Rhino bao gồm các đối tượng 2D như kích thước hoặc đường cong. Nó đã có các shader mới cũng như một engine shader mới. Nó cho phép bạn xuất kết xuất thành định dạng vector như EPS, AI, PDF và SVG, v.v.

Các tính năng của Penguin For Rhino

  • Một plugin ấn tượng có thể được sử dụng để tạo hình ảnh cách điệu cho các mô hình của bạn với một cái nhìn nghệ thuật để cải thiện sự hấp dẫn về đồ họa và hình ảnh.
  • Mang lại bản phác thảo tự do, vẽ màu nước cũng như hoạt hình như kết xuất với Rhino và AutoCAD.
  • Có thể dễ dàng tạo ra hình ảnh cách điệu của các mô hình của bạn với vẻ ngoài nghệ thuật để cải thiện đồ họa cũng như hấp dẫn thị giác.
  • Một ứng dụng rất dễ sử dụng và hoạt động trơn tru bên trong Rhino cũng như AutoCAD.
  • Để có kết quả nhanh hơn, bạn có thể sử dụng kết xuất OpenGL.
  • Cung cấp cho bạn kết xuất hàng loạt thông qua các tập lệnh và khử răng cưa với điều khiển người dùng.
  • Hỗ trợ đối tượng gốc Rhino bao gồm các đối tượng 2D như kích thước hoặc đường cong.
  • Có các shader mới cũng như một engine shader mới.
  • Cho phép bạn xuất kết xuất thành định dạng vector như EPS, AI, PDF và SVG, v.v.

Download Penguin For Rhino v2.0 SR1 Build 20090109 Full Crack

Hướng dẫn cài đặt Penguin For Rhino

  • Vui lòng mở tệp Readme.txt để xem hướng dẫn cài đặt