PassFab for RAR full crack

Download PassFab for RAR 9.3.3 – Phần mềm phá mật khẩu của tệp rar

PassFab for RAR là phần mềm mạnh mẽ tuyệt vời và tốt nhất cho phép bạn khôi phục mật khẩu đã quên từ các tệp được nén bằng RAR được mã hóa được tạo bởi bất kỳ ứng dụng nào. Bạn có thể mở khóa kho lưu trữ RAR được bảo vệ bằng mật khẩu bất kể thực tế sử dụng thuật toán nén và mã hóa nào.

PassFab for RAR free crack

PassFab for RAR

PassFab for RAR Full Active

PassFab cho RAR cung cấp ba loại tấn công khác nhau và hiệu quả bao gồm Brute-Force Attack, Brute-force với Mask Attack và Dictionary Attack. Trong đó Brute-force Attack yêu cầu thời gian tối đa và nó thường được sử dụng khi bạn không biết mật khẩu là gì.

Brute-force with Mask Attack là phương pháp được sử dụng khi bạn vẫn nhớ một phần mật khẩu của mình, bạn có thể đặt độ dài tối thiểu và tối đa của mật khẩu và hơn thế nữa. Dictionary Attack cho phép bạn tìm mật khẩu dựa trên từ điển tích hợp hoặc tự tạo.

Với PassFab for RAR, bạn có thể khôi phục mật khẩu RAR ở tốc độ cao bằng cách sử dụng công nghệ SSE tiên tiến và thuật toán tìm kiếm mới. Nó cũng cho phép bạn tăng tốc độ khôi phục mật khẩu RAR với CPU đa lõi, GPU NVIDIA CUDA và GPU ATI OpenCL.

Các tính năng của PassFab for RAR

  • Một ứng dụng quan trọng sẽ cho phép bạn khôi phục mật khẩu đã quên từ kho lưu trữ RAR được mã hóa được tạo bởi bất kỳ ứng dụng nào.
  • Có thể mở khóa bất kì tệp RAR được bảo vệ bằng mật khẩu bất kể thực tế sử dụng thuật toán nén và mã hóa nào.
  • Cung cấp ba loại tấn công khác nhau và hiệu quả bao gồm Brute-Force Attack, Brute-force với Mask Attack và Dictionary Attack.
  • Brute-force Attack yêu cầu thời gian tối đa và nó thường được sử dụng khi bạn không biết mật khẩu là gì.
  • Brute-force with Mask Attack là phương pháp được sử dụng khi bạn vẫn nhớ một phần mật khẩu của mình, bạn có thể đặt độ dài tối thiểu và tối đa của mật khẩu và hơn thế nữa.
  • Dictionary Attack cho phép bạn tìm mật khẩu dựa trên từ điển tích hợp hoặc tự tạo.
  • Có thể khôi phục mật khẩu RAR ở tốc độ cao bằng cách sử dụng công nghệ SSE tiên tiến và thuật toán tìm kiếm mới.
  • Cho phép bạn tăng tốc tốc độ khôi phục mật khẩu RAR với CPU đa lõi, GPU NVIDIA CUDA và GPU ATI OpenCL.

Download PassFab for RAR Full Crack