Đa Phương TiệnGraphics & DesignPlugin

Nik Collection 2019 for Win/Mac

Nik Collection 2019 full active

Download Nik Collection 2019 – Bộ công cụ chỉnh sửa ảnh tuyệt vời cho Photoshop

Nik Collection 2019 là một ứng dụng tuyệt vời được sử dụng để nâng cao chất lượng hình ảnh. Nó đã có rất nhiều thành phần đáng tin cậy. Ứng dụng này yêu cầu bạn phải cài đặt Adobe Photoshop, Adobe Lightroon hoặc Adobe Photoshop Elements vào hệ thống của bạn vì nó yêu cầu phải được tích hợp vào bất kỳ một trong số chúng. Bạn cũng có thể tải về Topaz Labs Plug-ins Bundle for Adobe Photoshop.

Nik Collection 2019 crack

Nik Collection 2019 Full Active

Quá trình cài đặt Nik Collection 2019 rất đơn giản vì không có cấu hình phức tạp. Tất cả bạn phải làm là chỉ định một thư mục đích hợp lệ trên PC của bạn, chọn một ứng dụng máy chủ từ danh sách chuyên dụng và sau đó làm theo các hướng dẫn được cung cấp bởi trình cài đặt.

Khi bạn triển khai gói plugin này lên hệ thống của mình, bạn có thể hưởng lợi từ các khả năng của nó ngay lập tức vì nó cung cấp cho bạn thành phần Công cụ chọn lọc bao gồm từng mục trong gói và cho phép bạn truy cập mà không cần bất kỳ nỗ lực thực sự nào.

Nik Collection 2019 cho phép bạn cải thiện chất lượng hình ảnh của mình bằng cách cung cấp nhiều lựa chọn công cụ có liên quan cho phép bạn điều chỉnh nhiều thông số hình ảnh.

Các tính năng của Nik Collection 2019

  • Một ứng dụng tuyệt vời được sử dụng để nâng cao chất lượng hình ảnh. Nó đã có rất nhiều thành phần đáng tin cậy.
  • Yêu cầu bạn phải cài đặt Adobe Photoshop, Adobe Lightroon hoặc Adobe Photoshop Elements vào hệ thống của bạn vì nó yêu cầu phải được tích hợp vào bất kỳ một trong số chúng.
  • Quá trình cài đặt Nik Collection 2019 rất đơn giản vì không có cấu hình phức tạp nào được yêu cầu từ phía bạn.
  • Cung cấp cho bạn thành phần Công cụ chọn lọc bao gồm từng mục trong gói và cho phép bạn truy cập nó mà không cần bất kỳ nỗ lực thực sự nào.
  • Cho phép bạn cải thiện chất lượng hình ảnh của mình bằng cách cung cấp nhiều lựa chọn công cụ có liên quan cho phép bạn điều chỉnh nhiều thông số hình ảnh.

System Requirements Nik Collection 2019

  • Operating System: Windows 7/8/8.1/10
  • Memory (RAM): 4 GB of RAM required.
  • Hard Disk Space: 2 GB of free space required.
  • Processor: Intel Dual Core processor or later.

Download Nik Collection 2019 Full Crack

Nik Collection for Windows

Nik Colletion for macOS

Hướng dẫn cài đặt Nik Collection

  • Vui lòng mở tệp Readme.txt để xem hướng dẫn cài đặtPass giải nén: botayit.com
Related posts
Đồ HọaĐa Phương Tiện

Adobe Photoshop CS6

Đa Phương Tiện

Videoscribe Pro 3.2.1 - Thiết kế video Animation

PluginĐa Phương Tiện

Red Giant Trapcode Suite 15.1.5

Graphics & DesignPlugin

Alien Skin Exposure X4 for Photoshop (Mac)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *