download Mobile Device Manager Plus full crack

Mobile Device Manager Plus 2019 – Phần mềm quản lý dữ liệu

Mobile Device Manager Plus Pro 2019 là một ứng dụng quản lý ấn tượng cho phép người dùng quản lý các ứng dụng di động, email, nội dung, bảo mật và nhiều hơn nữa. Nó đã được thiết kế và phát triển để cho phép người dùng dễ dàng tổ chức tất cả quy trình làm việc của họ trong một ứng dụng. Nó cho phép người dùng quản lý nhiều thiết bị và hệ điều hành. Nó không có vấn đề gì với bảo mật vì ứng dụng sẽ yêu cầu một số quyền truy cập để quản lý email và các nội dung khác.

download Mobile Device Manager Plus full crack

Mobile Device Manager Plus 2019 Full Active

Mobile Device Manager Plus Pro cung cấp một giải pháp mạnh mẽ với môi trường chuyên nghiệp và để cung cấp sự dễ dàng và đáng tin cậy. Nó đã được tích hợp nhiều tính năng và công cụ khác nhau như người dùng có thể phải truy cập các thiết bị di động của mình thông qua các kết nối từ xa.

Người dùng có thể chia sẻ tài liệu của họ trong một giao thức bảo mật, Xem tài liệu mà không gặp bất kỳ vấn đề kết nối hoặc bảo mật nào. Nó có chức năng đăng ký thiết bị để người dùng có thể dễ dàng đăng ký hàng loạt thiết bị iOS hoặc Android của mình với 2FA Authenticator.

Nó có các chế độ khác nhau cho các mục đích khác nhau như Chế độ kiosk sẽ hạn chế các ứng dụng truy cập trong thiết bị. Nó đi kèm với các tùy chỉnh và cài đặt khác nhau. Nó có một cài đặt đơn giản với giao diện người dùng trực quan và dễ dàng.

Các tính năng của Mobile Device Manager Plus Pro 2019

  • Dễ dàng quản lý các thiết bị di động trong một nền tảng duy nhất.
  • Đăng ký thiết bị với Trình xác thực 2FA.
  • Tổ chức và quản lý quy trình làm việc mà không có bất kỳ chuyên ngành bảo mật.
  • Hỗ trợ kết nối từ xa.
  • Chế độ khác nhau và báo cáo với các mục đích khác nhau.
  • Giao diện người dùng đơn giản trực quan và thanh lịch.
  • Cài đặt thuận tiện với điều hướng rõ ràng.

Download Mobile Device Manager Plus 2019 Full Crack

Hướng dẫn cài đặt Mobile Device Manager Plus 2019

  • Vui lòng mở tệp Readme.txt để xem hướng dẫn cài đặt