Microsoft SQL Server Developer 2017 full active
Loading...

Download Microsoft SQL Server Developer 2017 – Phần mềm lập trình

Microsoft SQL Server Developer 2017 là phần mềm lập trình với nền tảng dữ liệu ấn tượng và phức tạp sẽ cung cấp cho bạn khả năng mở rộng và bảo mật, cho phép chức năng quản lý cơ sở dữ liệu mạnh mẽ cho người dùng có quyền lực. Đây là nền tảng sẵn sàng cho đám mây, có nghĩa là tổ chức có thể được hưởng lợi từ việc bảo vệ trong khi triển khai cũng như đồng bộ hóa dữ liệu trên máy tính để bàn và các thiết bị hiện đại.

Microsoft SQL Server Developer 2017 full active

Microsoft SQL Server Developer 2017 Full Active

Microsoft SQL Server Developer 2017 với khả năng lưu trữ và sau đó truy xuất dữ liệu cho phần mềm bên thứ 3 dựa vào đó để quản lý thành công thông tin bên trong cơ sở dữ liệu. Ứng dụng này đã được phát triển để đáp ứng rất nhiều đối tượng trong nhiều phiên bản, mỗi phiên bản nhắm đến mục đích khác nhau.

Nó cung cấp thời gian tăng đáng kinh ngạc và hiệu suất không thể phủ nhận. Vì vậy, Microsoft SQL Server Developer 2017 là một nền tảng dữ liệu và máy chủ ấn tượng và phức tạp sẽ cung cấp cho bạn khả năng mở rộng và bảo mật, cho phép chức năng quản lý cơ sở dữ liệu mạnh mẽ cho người dùng có quyền lực.

Các tính năng của Microsoft SQL Server Developer 2017

  • Một nền tảng dữ liệu và máy chủ ấn tượng và phức tạp sẽ cung cấp cho bạn khả năng mở rộng và bảo mật, cho phép chức năng quản lý cơ sở dữ liệu mạnh mẽ cho người dùng có quyền lực.
  • Nền tảng sẵn sàng cho đám mây, có nghĩa là tổ chức có thể được hưởng lợi từ việc bảo vệ trong khi triển khai cũng như đồng bộ hóa dữ liệu trên máy tính để bàn và các thiết bị hiện đại.
  • Được phát triển để đáp ứng rất nhiều đối tượng trong nhiều phiên bản, mỗi phiên bản nhắm đến mục đích khác nhau.
  • Đó là một kiến ​​trúc nhanh chóng và đáng tin cậy để triển khai ứng dụng linh hoạt.
  • Cung cấp thời gian tăng đáng kinh ngạc và hiệu suất không thể phủ nhận.

Download Microsoft SQL Server Developer 2017 Full Crack

Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2017

  • Mở tệp Readme.txt trong file tải về để xem từng bước hướng dẫn cài đặt