Impact Soundworks Shreddage 3 Jupiter full crack

Download Impact Soundworks – Shreddage 3 Jupiter Kontakt – Phần mềm xử lý âm thanh

Impact Soundworks – Shreddage 3 Jupiter Kontakt là phần mềm hoành tráng được sử dụng bởi hàng ngàn nhà soạn nhạc, nhà sản xuất cũng như các ban nhạc trên toàn cầu. Nó hỗ trợ 7 dây và được điều chỉnh theo drop-A cộng với nó có giai điệu guitar tối và phong phú, hoàn hảo cho nhạc rock và kim loại nặng.

Impact Soundworks – Shreddage 3 Jupiter Kontakt full crack

Impact Soundworks Full Active

Impact Soundworks – Shreddage 3 Jupiter Kontakt đã được thiết kế và phát triển mạnh mẽ bạn sẽ ngay lập tức điền vào nhịp điệu đặc biệt là theo dõi hai lần và theo dõi bốn lần. Nó có bộ điều khiển và bộ trộn FX và bạn không yêu cầu các plugin bên ngoài chỉ cần chọn từ vô số các cài đặt sẵn và bạn đã sẵn sàng để cắt nhỏ.

hiên bản cập nhật của TACT cho phép bạn tùy chỉnh cách tất cả các khớp nối được ánh xạ cũng như được kích hoạt. All in all Impact Soundworks – Shreddage 3 Jupiter Kontakt là một ứng dụng hoành tráng được sử dụng bởi hàng ngàn nhà soạn nhạc, nhà sản xuất cũng như các ban nhạc trên toàn cầu.

Nội dung chính

 • Pristine 24-bit recordings
 • Sustains, powerchords, palm mutes
 • Powerchord mutes, staccatos, powerchord staccatos
 • Harmonics, pinch harmonics
 • Tremolos, tapping, FX
 • Hammer-on / pull-off, portamento & powerchord slides
 • Three recorded vibrato types
 • Unpitched & pitched release noises
 • Rakes, muted chokes, DI line noise
 • Over 30 new & custom cabinet IRs

Các tính năng của Impact Soundworks – Shreddage 3 Jupiter Kontakt

 • Một ứng dụng hoành tráng được sử dụng bởi hàng ngàn nhà soạn nhạc, nhà sản xuất cũng như các ban nhạc trên toàn cầu.
 • Hỗ trợ 7 dây và điều chỉnh cho drop-A cộng với nó có giai điệu guitar tối và phong phú, hoàn hảo cho nhạc rock và kim loại nặng.
 • Có các hợp âm sức mạnh lớn cũng như chuks sẽ ngay lập tức điền vào nhịp điệu, đặc biệt là theo dõi hai lần và theo dõi bốn lần.
 • Có bảng điều khiển và bộ trộn FX và bạn không yêu cầu các plugin bên ngoài chỉ cần chọn từ vô số các cài đặt sẵn và bạn đã sẵn sàng để cắt nhỏ.
 • Bao gồm một phiên bản cập nhật của TACT cho phép bạn tùy chỉnh cách tất cả các khớp nối được ánh xạ cũng như được kích hoạt.

Download Impact Soundworks – Shreddage 3 Jupiter Kontakt Full Crack

Hướng dẫn cài đặt Impact Soundworks – Shreddage 3 Jupiter Kontakt

 • Tải về và giải nén
 • Mở file Readme.txt để xem hướng dẫn