download spss 25 full crack

Download SPSS 25 Full Hướng dẫn cài đặt

IBM SPSS 25 là gói phân tích thống kê tiện dụng với việc sử dụng thực tế trong các lĩnh vực khác nhau. Nó cung cấp các công cụ quản lý dữ liệu nâng cao và cũng là một tập hợp các tiện ích hoạt động cùng nhau để phân tích các tập dữ liệu lớn. Nó cũng cho phép bạn phát hiện các xu hướng cũng như tạo ra một số dự đoán chính xác.

SPSS 25 với Chương trình được sử dụng để giải quyết các vấn đề nghiên cứu và kinh doanh với các loại phân tích khác nhau bao gồm: phân tích ngẫu nhiên, thử nghiệm giả thuyết và phân tích tiên đoán và hơn thế nữa.

download spss 25 full key

Các tính năng của IBM SPSS 25

 • Gói phân tích thống kê tiện dụng với việc sử dụng thực tế trong các lĩnh vực khác nhau.
 • Cung cấp các công cụ quản lý dữ liệu nâng cao và một bộ tiện ích hoạt động cùng nhau để phân tích các tập dữ liệu lớn.
 • Có trình chỉnh sửa dữ liệu tương tự như bất kỳ ứng dụng bảng tính nào cho phép bạn nhập dữ liệu theo cách thủ công hoặc nhập cơ sở dữ liệu từ Congos BI, Excel và Lotus, v.v.
 • Cho phép bạn dự báo xu hướng và cũng sẽ cho phép bạn tạo mô hình và chạy phân tích quang phổ.

Có gì mới trong Statistics SPSS 25 :

 • Tuỳ chỉnh bảng tùy chọn mới
 • Các định dạng ngày và giờ mới
 • Các tùy chọn mới cho vị trí menu
 • Tính chất mới của các kiểm soát hiện tại
 • Cải tiến chương trình
 • Sửa lỗi và cải tiến khác

Tải về phần mềm IBM Statistics SPSS 25 – Phân tích thống kê

SPSS 25 for Windows

SPSS 25 for Mac OS

 • SPSS 22 có thể bạn quan tâm?

Hướng dẫn cài đặt SPSS 25

Giải nén file vừa download
Chạy Setup để cài đặt phần mềm
Sau khi cài xong copy file “lservrc” trong phần crack vào nơi vừa cài phần mềm đường dẫn “C:\Program Files\IBM\SPSS\Statistics\25“