download EximiousSoft Logo Designer Pro 2019 full crack

EximiousSoft Logo Designer Pro 2019 là một phần mềm ấn tượng được sử dụng để tạo ra các logo ấn tượng và chuyên nghiệp. Nó có các tính năng và công cụ mạnh mẽ để cho phép người dùng làm sáng tỏ sự sáng tạo của họ. Người dùng có thể tạo bất kỳ loại logo nào họ muốn như Flat, Minimal, Vector hoặc bất kỳ loại logo nào người dùng muốn tạo. Nó cung cấp đầy đủ các thiết kế và công cụ dựa trên vector. Nó có thể tùy chỉnh danh thiếp, tiêu đề thư, thiết kế văn phòng phẩm và nhiều hơn nữa.

download EximiousSoft Logo Designer Pro 2019 full crack

EximiousSoft Logo Designer Pro 2019 Full Active

EximiousSoft Logo Designer Pro có các mẫu được thiết kế sẵn khác nhau cho logo nhanh chóng, người dùng chỉ cần làm là đặt biểu tượng, thay đổi logo và slogan văn bản, áp dụng một số màu sắc và kiểu dáng và bạn sẽ tự tạo logo cho mình. Sau khi thiết kế logo, người dùng có thể xuất thiết kế của mình ở nhiều định dạng khác nhau như Png, Gif, Bmp, Tiff hoặc có thể in logo với độ phân giải chất lượng cao.

Nó hỗ trợ chỉnh sửa lớp để định vị logo và văn bản khác, hiệu ứng và bộ lọc lùi hoặc tiến. Người dùng có thể tạo các hình dạng độc đáo và ọp ẹp của riêng họ với chất lượng cao mà không cần pixel pixel hoặc hình mờ. Kết xuất logo với bộ lọc và hiệu ứng. Nó được tích hợp 2000+ biểu tượng và kiểu gradient để tăng năng suất.

Các tính năng của EximiousSoft Logo Designer Pro 2019

  • Nhanh chóng và dễ dàng thiết kế logo.
  • Tùy chỉnh Văn phòng phẩm và các mẫu thiết kế khác.
  • Được xây dựng trong 2000+ biểu tượng và phong cách gradient.
  • Xuất khẩu ở các định dạng khác nhau hoặc in chất lượng cao.
  • Công cụ và thiết kế dựa trên vector.
  • Có thể thiết kế bất kỳ loại logo.
  • Làm sáng tỏ và tăng cường sự sáng tạo.

Download EximiousSoft Logo Designer Pro 2019 Full Crack

Hướng dẫn cài đặt EximiousSoft Logo Designer Pro 2019

  • Vui lòng mở tệp Readme.txt để xem hướng dẫn cài đặt