tải về ExamDiff Pro Master Edition 2019 full crack

ExamDiff Pro Master Edition 2019

ExamDiff Pro Master Edition 2019 là một ứng dụng hiệu quả và ấn tượng được phát triển để so sánh không có lỗi giữa các tệp văn bản, thư mục, tệp nhị phân hoặc nội dung clipboard. Với ứng dụng này, bạn có thể so sánh bất kỳ tài liệu nào bạn cần từ Windows Explorer bằng tiện ích mở rộng Shell tích hợp, bạn có thể dễ dàng điều hướng đến vị trí thư mục bạn muốn chỉ chọn các tệp bạn quan tâm.

download ExamDiff Pro Master Edition 2019 full crack

ExamDiff Pro Master Edition 2019 Full Active

ExamDiff Pro Master Edition 2019 có chế độ xem hai cửa sổ rất hữu ích khi bạn yêu cầu thực hiện so sánh song song với các màu có thể tùy chỉnh. Bạn có thể dễ dàng xem trước tất cả sự khác biệt cũng như sự tương đồng. Nó có một trong những thuật toán so sánh nhanh nhất và chương trình phân tích mọi tệp theo cùng một cách và cũng dễ dàng so sánh chúng.

Nó cũng có các tính năng như tô sáng cú pháp, tự động phát hiện các thay đổi, phiên được đặt tên, gói từ, bộ lọc biểu thức chính quy và hỗ trợ Unicode đầy đủ. Có bảng điều khiển Line Inspector nằm bên dưới các bảng so sánh, cho phép bạn xem dòng hiện được chọn và dòng phù hợp trong khung đối diện.

Các tính năng của ExamDiff Pro Master Edition 2019

  • Một ứng dụng tuyệt vời và hiệu quả được phát triển để so sánh không có lỗi giữa các tệp văn bản, thư mục, tệp nhị phân hoặc nội dung clipboard.
  • Có thể so sánh bất kỳ tài liệu nào bạn cần từ Windows Explorer bằng tiện ích mở rộng Shell tích hợp, bạn có thể dễ dàng điều hướng đến vị trí thư mục bạn muốn chọn chỉ các tệp bạn quan tâm.
  • Có giao diện thân thiện với người dùng và cửa sổ chính có chế độ xem hai cửa sổ rất hữu ích khi bạn yêu cầu thực hiện so sánh song song với các màu có thể tùy chỉnh.
  • Có thể dễ dàng xem trước tất cả sự khác biệt cũng như sự tương đồng.
  • Có một trong những thuật toán so sánh nhanh nhất và chương trình sẽ phân tích mọi tệp theo cùng một cách và cũng dễ dàng so sánh chúng.
  • Có các tính năng như tô sáng cú pháp, tự động phát hiện các thay đổi, phiên được đặt tên, gói từ, bộ lọc biểu thức chính quy và hỗ trợ Unicode đầy đủ.
  • Có bảng điều khiển Line Inspector cho phép bạn xem dòng hiện được chọn và dòng phù hợp trong khung đối diện.

Download ExamDiff Pro Master Edition 2019 Full Crack

Hướng dẫn cài đặt ExcamDiff Pro Master Edition 2019

  • Vui lòng mở tệp Readme.txt để xem hướng dẫn cài đặt