EaseUS Partition Master crack

Download EaseUS Partition Master – Tiện ích tác vụ với ổ cứng máy tính

EasUS Partition Master là một ứng dụng tuyệt vời có thể được sử dụng để thay đổi cấu trúc ổ cứng của bạn. Bạn cũng có thể di chuyển cũng như sao chép các phân vùng và sửa đổi nhãn của chúng hoặc chống phân mảnh chúng. Ứng dụng này dành cho người dùng gia đình và nó đã mang đến ba công cụ rất mạnh mẽ và chính xác theo ý của bạn, bao gồm Trình quản lý phân vùng, Trình hướng dẫn khôi phục phân vùng và Sao chép đĩa & phân vùng. Bạn cũng có thể tải về MiniTool Partition Wizard 11.

EaseUS Partition Master crack

EaseUS Partition Master Full Active

EasUS Partition Master đã có giao diện người dùng rất thân thiện và rất thân thiện. Ứng dụng này cho phép bạn dễ dàng quản lý các phân vùng của mình bằng đồ họa cũng như bằng số.

Nó cũng cho phép bạn tìm kiếm phân vùng bị xóa hoặc bị mất trong không gian chưa phân bổ của ổ cứng. EasUS Partition Master cũng cho phép bạn sao chép hoặc chuyển tất cả dữ liệu từ đĩa hiện tại sang đĩa mới. Tất cả trong tất cả EasUS Partition Master là một ứng dụng ấn tượng có thể được sử dụng để sửa đổi cấu trúc ổ cứng của bạn.

Các tính năng của EasUS Partition Master

 • Một ứng dụng tuyệt vời có thể được sử dụng để thay đổi cấu trúc ổ cứng của bạn.
 • Cũng có thể di chuyển cũng như sao chép các phân vùng và sửa đổi nhãn của chúng hoặc chống phân mảnh chúng.
 • Ứng dụng này đã mang đến ba công cụ rất mạnh mẽ và chính xác theo ý của bạn, bao gồm Trình quản lý phân vùng, Trình hướng dẫn khôi phục phân vùng và Sao chép đĩa & phân vùng.
 • Có một giao diện người dùng rất thân thiện và rất thân thiện.
 • Cho phép bạn dễ dàng quản lý các phân vùng của bạn bằng đồ họa cũng như bằng số.
 • Cho phép bạn tìm kiếm phân vùng bị xóa hoặc bị mất trong không gian chưa phân bổ của ổ đĩa cứng của bạn.
 • Cho phép bạn sao chép hoặc chuyển tất cả dữ liệu từ đĩa hiện tại sang đĩa mới.

System Requirements EaseUS Partition Master

 • Operating System: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10
 • Memory (RAM): 512 MB of RAM required.
 • Hard Disk Space: 100 MB of free space required.
 • Processor: 500 MHz Intel Pentium processor or later.

Download EaseUS Partition Master Full Crack

Hướng dẫn cài đặt EaseUS Parition Master

 • Vui lòng mở tệp Readme.txt để xem hướng dẫn cài đặt