Lập Trình

dbMigration .NET 2019

dbMigration .NET 2019 crack

Download dbMigration .NET 2019 – Lập trình cơ sở dữ liệu

dbMigration .NET 2019 là một phần mềm tuyệt vời và hiệu quả để chuyển và đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu. Bằng cách sử dụng phần mềm này, nó sẽ cho phép quản trị viên dễ dàng ẩn cơ sở dữ liệu hoặc đồng bộ hóa dữ liệu với nhau. Ví dụ: khi hệ thống hiện tại hoạt động trên cơ sở SQL Server và dự định chuyển sang Oracle.

dbMigration .NET 2019 full crack

dbMigration .NET 2019 Full Active

Với dbMigration .NET 2019 bạn cũng có thể dễ dàng chuyển tất cả giao diện, loại dữ liệu và một số mục quan trọng khác. Phần mềm này tăng tốc độ hoạt động và sau đó tăng độ chính xác khi làm như vậy. Bạn có thể dễ dàng nhập cơ sở dữ liệu nguồn và sau đó chọn cơ sở dữ liệu đích.

Nó liệt kê tất cả các bảng và kiểu dữ liệu được sử dụng cho các trường. Nó cũng hiển thị các bảng và kiểu dữ liệu tương đương trong cơ sở dữ liệu đích. Ngoài ra, bạn có thể dễ dàng chọn loại mới cùng một lúc. Có thể kiểm tra đầu ra trước khi chạy.

Các tính năng của dbMigration .NET 2019

  • Một phần mềm tuyệt vời và hiệu quả để chuyển và đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu.
  • Cho phép quản trị viên dễ dàng ẩn cơ sở dữ liệu hoặc đồng bộ hóa dữ liệu với nhau.
  • Cũng có thể dễ dàng chuyển tất cả giao diện, loại dữ liệu và một số mục quan trọng khác.
  • Tăng tốc độ hoạt động và sau đó tăng độ chính xác của việc đó.
  • Có thể dễ dàng nhập cơ sở dữ liệu nguồn và sau đó chọn cơ sở dữ liệu đích.
  • Liệt kê tất cả các bảng và kiểu dữ liệu được sử dụng cho các trường.
  • Hiển thị các bảng và loại dữ liệu tương đương trong cơ sở dữ liệu đích.

Download dbMigration .NET 2019 Full Crack

Hướng dẫn cài đặt dbMigration .NET 2019Pass giải nén: botayit.com
Related posts
DeveloperLập Trình

Navicat Premium 15.0.3 (Win/Mac) - Quản trị cơ sở dữ liệu

Lập Trình

Blumentals Rapid PHP 2020

Lập Trình

Unity Asset Lighting Box 2.7.7

Lập Trình

Unity Asset Enviro Sky and Weather 2.1.5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *