CSI SAP2000 Ultimate full crack

Download CSI SAP2000 Ultimate v20.2 – Phân tích cấu trúc động tĩnh xây dựng

CSI SAP2000 Ultimate 20.2 là một ứng dụng rất hữu ích có thể được sử dụng để phân tích các cấu trúc động và tĩnh. Nó được trang bị giao diện người dùng rất trực quan và tinh vi, có công cụ phân tích và công cụ thiết kế cho các kỹ sư đang làm việc tại các địa điểm công cộng, thể thao, giao thông và trong các khu vực công nghiệp.

CSI SAP2000 Ultimate đã được trang bị các mẫu mạnh nhất cũng như tích hợp sẵn cho phép bạn tạo các mô hình phức tạp. Nó cũng đã có các kỹ thuật phân tích tiên tiến khác nhau sẽ cho phép bạn từng bước phân tích biến dạng.

Trong phiên bản này, tải địa chấn tự động cũng như chức năng phổ phản ứng đã được thêm vào. Nó cũng có phân tích sụp đổ động cho phép loại bỏ một đối tượng trong quá trình phân tích lịch sử thời gian tích hợp trực tiếp phi tuyến. Tất cả trong tất cả CSI SAP2000 Ultimate 20.2 là một ứng dụng ấn tượng để phân tích các cấu trúc động và tĩnh.

CSI SAP2000 Ultimate full activation

Tính năng SAP2000 Ultimate v20.2

 • Một ứng dụng rất hữu ích có thể được sử dụng để phân tích các cấu trúc động và tĩnh.
 • Được trang bị giao diện người dùng rất trực quan và tinh vi, có công cụ phân tích và công cụ thiết kế cho các kỹ sư.
 • Được trang bị các mẫu mạnh nhất cũng như tích hợp sẵn sẽ cho phép bạn tạo các mô hình phức tạp.
 • Có các kỹ thuật phân tích nâng cao khác nhau sẽ cho phép bạn từng bước phân tích biến dạng.
 • Tự động tải địa chấn cũng như chức năng phổ phản ứng đã được thêm vào.
 • Có phân tích sụp đổ động cho phép loại bỏ một đối tượng trong quá trình phân tích lịch sử thời gian tích hợp trực tiếp phi tuyến.

Tải phần mềm SAP2000 Ultimate Full Crack

Win 32 BIT

 

Win 64 BIT

Hướng dẫn cài đặt SAP2000 Ultimate

 • Giải nén file vừa download
 • Tắt internet, chạy file Setup để cài đặt phần mềm .
 • Nếu hỏi Standard Alone License thì chọn NO
 • Vào file Crack và chọn Run As Administrator sẽ được file “lservrc” copy vào nơi vừa cài đặt phần mềm
 • Đã xong khi dùng phần mềm phải tắt internet
 • Nếu muốn Reset time của License thì dùng chương trình Run As Date