Kỹ Thuật

Bentley OpenFlows FLOOD Connect Edition 2019

Bentley OpenFlows FLOOD 2019 free download

Download Bentley OpenFlows FLOOD Connect Edition 2019 – Mô phỏng lũ lụt, ngập lụt đô thị

Bentley OpenFlows FLOOD Connect Edition 2019 là một phần mềm kỹ thuật mô phỏng lũ lụt, ngập lụt trong đô thị với đầy đủ để hiểu và giảm thiểu rủi ro lũ lụt ở các khu vực đô thị và ven biển. Phần mềm ấn tượng này sử dụng các mô hình số phân bố không gian đầy đủ để mô phỏng tất cả các quá trình thủy văn cũng như thủy lực xảy ra trong não sông, xâm nhập, dòng chảy cũng như dòng nước ngầm

Bentley OpenFlows FLOOD 2019 full crack

Bentley OpenFlows FLOOD Connect Edition 2019 Full Active

OpenFlows FLOOD sử dụng các mô hình số phân bố không gian đầy đủ để mô phỏng tất cả các quá trình thủy văn và thủy lực xảy ra trong lưu vực sông, bao gồm lượng mưa, thấm, dòng chảy bề mặt, dòng chảy và dòng nước ngầm. Ở các khu vực thành thị, OpenFlows FLOOD có thể được kết nối với một mô hình do SewerGEMS tạo ra để mô phỏng dòng chảy bề mặt và nước mưa. Ngoài ra, mô hình có thể được sử dụng để mô phỏng lũ lụt ở các khu vực ven biển do nước dâng do bão

Bentley OpenFlows FLOOD Connect Edition 2019 có thể dễ dàng kết nối với một mô hình được tạo bởi SewerGEMS để mô phỏng dòng chảy bề mặt và nước mưa. Mô hình này có thể được sử dụng để mô phỏng lũ lụt ở các khu vực ven biển vì nước dâng do bão. Với ứng dụng này, bạn có thể dễ dàng tính toán phạm vi của vùng bị ngập lụt và ước tính các mối nguy hiểm do lũ dựa trên chiều cao cột nước và vận tốc dòng chảy cực đại.

Bạn cũng có thể xây dựng cũng như quản lý các mô hình thủy lực để bạn có thể tập trung vào việc đưa ra các quyết định kỹ thuật tốt nhất. Bentley OpenFlows FLOOD Connect Edition 2019 cho phép bạn tính toán dòng chảy của sông bằng cách sử dụng các phương pháp sóng động học, động và khuếch tán. Tất cả trong tất cả Bentley OpenFlows FLOOD Connect Edition 2019 là một ứng dụng mô hình lũ đầy ấn tượng và đầy đủ để hiểu và giảm thiểu rủi ro lũ lụt ở các khu vực đô thị và ven biển.

Các tính năng của Bentley OpenFlows FLOOD Connect Edition 2019

  • Một ứng dụng mô hình lũ ấn tượng và đầy đủ để hiểu và giảm thiểu rủi ro lũ lụt ở các khu vực đô thị và ven biển.
  • Sử dụng các mô hình số phân bố không gian đầy đủ để mô phỏng tất cả các quá trình thủy văn cũng như thủy lực xảy ra trong não sông, xâm nhập, dòng chảy cũng như dòng nước ngầm.
  • Có thể dễ dàng kết nối với một mô hình do SewerGEMS tạo ra để mô phỏng dòng chảy bề mặt và nước mưa.
  • Mô hình này có thể được sử dụng để mô phỏng lũ lụt ở các khu vực ven biển vì nước dâng do bão.
  • Có thể dễ dàng tính toán phạm vi của khu vực bị ngập lụt và ước tính các mối nguy hiểm do lũ dựa trên chiều cao cột nước và vận tốc dòng chảy cực đại.
  • Cũng có thể xây dựng cũng như quản lý các mô hình thủy lực để bạn có thể tập trung vào việc đưa ra các quyết định kỹ thuật tốt nhất.
  • Cho phép bạn tính toán dòng chảy của sông bằng cách sử dụng các phương pháp sóng động học, động và khuếch tán.

Download Bentley OpenFlows FLOOD Connect Edition 2019 Full Crack

Hướng dẫn cài đặt Bentley OpenFlows FLOOD 2019

  • Mở file Readme.txt để xem hướng dẫn cài đặt



Pass giải nén: botayit.com
Related posts
PluginKỹ Thuật

Phoenix FD 3.4 for 3ds Max 2015-2020

Kỹ Thuật

AVL Simulation Suite 2019 - Mô Phỏng Động Lực Học

Kỹ Thuật

Dassault Systemes SIMULIA Simpack 2020

Kỹ Thuật

Bentley Microstation V8i - Tạo Mô hình 3D tham số

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *