Kỹ Thuật

Bentley Hevacomp V8i

Bentley Hevacomp V8i crack

Bentley Hevacomp V8i – Phần mềm thiết kế kĩ thuật nổi tiếng

Bentley Hevacomp là một phần mềm tiện dụng để thực hiện phân tích và đánh giá năng lượng tòa nhà với sự trợ giúp của Dynamic Simulator. Nó được trang bị cơ sở dữ liệu thiết kế khác nhau, mô phỏng khác nhau, và nhiều hơn nữa. Vì ứng dụng được bao gồm với bộ điều biến 3D, nó cho phép người dùng mô phỏng các dự án của họ trong EnergyPlus. Người dùng có thể thực hiện tính toán tải và năng lượng cho các nhà máy và dự án xây dựng của họ.

download Bentley Hevacomp V8i crack

Bentley Hevacomp V8i Full Active

Bentley Hevacomp được bao gồm một cơ sở dữ liệu thời tiết được hỗ trợ bởi hơn 7000 khu vực trên toàn thế giới để mô phỏng năng lượng hàng năm. Nó được phát triển với nhiều mô-đun khác như mô-đun Hồ sơ, mô-đun Lập lịch và nhiều hơn nữa. Với tất cả các mô-đun này, nó cho phép người dùng đạt được mục tiêu và kết quả cần thiết hiệu quả hơn và đáng tin cậy hơn.

Ngoài ra, người dùng cũng có thể định nghĩa các hệ thống điều hòa không khí như lò sưởi, bộ trao đổi, hệ thống làm mát và các tính năng chính của nó là nó tự động vận hành tất cả các thành phần và mạng HVAC cần thiết. Với việc sử dụng ứng dụng này, người dùng có thể thực hiện các tác vụ với ít lỗi hơn. Bạn cũng có thể tải về Bentley GeoStructural Analysis.

Các tính năng của Bentley Hevacomp V8i

  • Thực hiện phân tích và kiểm tra năng lượng tòa nhà.
  • Cơ sở dữ liệu thiết kế và mô phỏng khác nhau.
  • Bao gồm bộ điều chế 3D.
  • Mô phỏng các dự án trong EnergyPlus.
  • Thực hiện tính toán Tải và Nguồn.
  • Cơ sở dữ liệu thời tiết được hỗ trợ bởi hơn 7000 khu vực trên toàn thế giới.

Download Bentley Hevacomp V8i Full Crack

Hướng dẫn cài đặt Bentley Hevacomp V8i

  • Vui lòng mở tệp Readme.txt để xem hướng dẫn cài đặtPass giải nén: botayit.com
Related posts
PluginKỹ Thuật

Phoenix FD 3.4 for 3ds Max 2015-2020

Kỹ Thuật

AVL Simulation Suite 2019 - Mô Phỏng Động Lực Học

Kỹ Thuật

Dassault Systemes SIMULIA Simpack 2020

Kỹ Thuật

Bentley Microstation V8i - Tạo Mô hình 3D tham số

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *