Ashisoft Duplicate Photos Finder crack

Download Ashisoft Duplicate Photos Finder – Tiện ích xóa hình ảnh trùng lặp

Ashisoft Duplicate Photos Finder là phần mềm tuyệt vời để tìm, di chuyển và xóa các tập tin trùng lặp trên máy tính của bạn. Bằng cách này, bạn có thể giải phóng không gian đĩa có giá trị và có giao diện người dùng đồ họa trực quan.

Đối với các bạn nhiếp ảnh gia, nhà sưu tập đơn giản hơn những người sưu tầm hình ảnh đối với tiện ích này sẽ rất hữu dụng tiết kiệm thời gian để tìm những hình ảnh trùng lặp.

Ashisoft Duplicate Photos Finder crack

Ashisoft Duplicate Photos Finder – Pro Full Active

Ashisoft Duplicate Photos Finder có giao diện dễ điều hướng và dễ dàng và bạn có thể bắt đầu bằng cách thêm các đường dẫn mà Trình tìm kiếm trùng lặp nhìn qua. Bạn có thể tìm các tệp có cùng tên hoặc byte theo byte và bạn cũng có thể theo dõi các bản sao nhạc và các tệp duy nhất không trùng lặp.

Khi quá trình quét được bắt đầu, bạn có thể kiểm tra thời gian đã trôi qua cũng như tổng số tệp được quét. Bạn cũng có thể thấy các bản sao và lỗi đọc tệp và không gian đĩa có thể thu hồi. Danh sách kết quả bạn có thể kiểm tra tên, phần mở rộng, kích thước, ngày sửa đổi, mức độ tương tự và đường dẫn nguồn của mỗi tệp.

Các tính năng của Ashisoft Duplicate Photos Finder

  • Một phần mềm tuyệt vời tìm, di chuyển và xóa các tệp trùng lặp trên máy tính của bạn.
  • Có thể giải phóng không gian đĩa có giá trị và có giao diện người dùng đồ họa tốt nhất
  • Có giao diện sạch và dễ điều hướng và bạn có thể bắt đầu bằng cách thêm các đường dẫn mà Trình tìm kiếm trùng lặp nhìn qua.
  • Có thể tìm kiếm các tệp có cùng tên hoặc byte theo byte và bạn cũng có thể theo dõi các bản sao nhạc và các tệp duy nhất không trùng lặp.
  • Cũng có thể thấy các bản sao và lỗi đọc tệp và không gian đĩa có thể thu hồi.
  • Danh sách kết quả bạn có thể kiểm tra tên, phần mở rộng, kích thước, ngày sửa đổi, mức độ tương tự và đường dẫn nguồn của mỗi tệp.

Download Ashisoft Duplicate Photos Finder Full Crack