download Arturia – Pigments VST full crack

Arturia – Pigments VST – Phần mềm chỉnh sửa âm thanh

Arturia – Pigments VST là một phần mềm chỉnh sửa và sáng tác âm nhạc với nhiều tính năng rất mạnh mẽ. Ứng dụng này cung cấp cho bạn một số elelment tốt nhất từng có trong công cụ phần mềm, cho phép bạn tạo ra âm thanh tiên phong, hùng vĩ và rất riêng.

Arturia – Pigments VST hướng dẫn cài đặt

Arturia – Pigments VST Full Active

Arturia – Pigments VST cho phép bạn thể hiện sự sáng tạo của mình theo cách mà trước đây chưa từng thấy trong công cụ phần mềm. Nó có một công cụ âm thanh song sinh, cho phép bạn kết hợp các bộ dao động tương tự ảo và có thể quét được để tạo điểm khởi đầu hoàn hảo cho bản vá của bạn. Bạn cũng có thể biến hình wavetables hoặc nhập một cái của riêng bạn.

Bạn có thể thử nghiệm với 3 enveloper, 3LFO cũng như 3 bộ tạo chức năng. Bạn có thể chỉ định bộ điều biến để làm sống động âm thanh của bạn và hít thở sự sống vào nó. Bạn có thể xử lý bản vá của mình với các hiệu ứng hiện đại thú vị như wavefolder và multifilter hoặc studio hồi âm cổ điển.

Các tính năng của Arturia – Pigments VST

  • Một trình tổng hợp phần mềm tương tự ảo và ảo rất ấn tượng cũng như rất mạnh mẽ.
  • Cung cấp cho bạn một số yếu tố tốt nhất từng có trong công cụ phần mềm, cho phép bạn tạo ra âm thanh tiên phong, hùng vĩ và rất riêng.
  • Cho phép bạn thể hiện sự sáng tạo của mình theo cách mà chưa từng thấy trước đây trong công cụ phần mềm.
  • Có một công cụ âm thanh song sinh, cho phép bạn kết hợp các bộ dao động tương tự ảo và có thể quét được để tạo điểm khởi đầu hoàn hảo cho bản vá của bạn.
  • Cũng có thể biến hình wavetables hoặc nhập một trong những của riêng bạn.
  • Có thể thử nghiệm với 3 phong bì, 3LFO cũng như 3 bộ tạo chức năng.
  • Có thể chỉ định các bộ điều biến để làm sống động âm thanh của bạn và hít thở sự sống vào nó.
  • Có thể xử lý bản vá của bạn với các hiệu ứng hiện đại thú vị như wavefolder và multifilter hoặc các phòng thu cổ điển.

Download Arturia – Pigments VST Full Crack

Hướng dẫn cài đặt Arturia – Pigments

  • Vui lòng mở tệp readme.txt để xem hướng dẫn cài đặt