Download ANSYS Products 19 Full Crack + Hướng dẫn cài đặt

ANSYS Products 19 là một phần mềm mô phỏng kỹ thuật nổi tiếng và phần mềm thiết kế 3-D để tạo, chỉnh sửa, thiết kế các sản phẩm và chất bán dẫn thiết kế tuyệt vời và cũng tạo ra tất cả các loại mô phỏng. Tải xuống ANSYS v19.1 miễn phí, bao gồm crack cho ANSYS 19, patch và keygen. Để kích hoạt, sử dụng trình quản lý giấy phép để tạo tệp khóa cấp phép.

download ansys 19 full crack

Các tính năng chính ANSYS Products 19

3D Design

  • Khả năng phân tích và khám phá thiết kế của ANSYS Discovery dễ tiếp cận hơn bao giờ hết. Các cải tiến cho phép bạn tạo kết quả mô phỏng chính xác nhanh hơn, đồng thời giảm thiểu chi phí và thời gian đổi mới.
  • Trong ANSYS Discovery Live, tối ưu hóa cấu trúc liên kết cung cấp tối ưu hóa hình dạng thời gian thực tương tác cho bất kỳ thiết kế 3D nào. Đưa các khái niệm và ý tưởng lên một tầm cao mới bằng cách giảm đáng kể trọng lượng trong khi vẫn duy trì sức mạnh trong một môi trường tự động và tích hợp chặt chẽ.

Additive Manufacturing

  • ANSYS Additive Print hiện cho phép bạn tải lên các hỗ trợ được tạo bởi các công cụ phần mềm khác và thêm hai tài liệu mới, Ti64 và Al357, để mở rộng phạm vi các tài liệu được hỗ trợ. Những cải tiến đối với công nghệ voxelization có nghĩa là các tính năng hình học chi tiết hơn có thể được ghi lại mà không cần phải giảm kích thước lưới một cách không cần thiết.

Electromagnetics

  • Trải nghiệm khả năng mô phỏng mới cho thiết kế công nghệ 5G, tự trị và điện khí hóa. Các tính năng mới có sẵn trong ANSYS 2019 R1 cung cấp cái nhìn sâu sắc về thiết kế chưa từng có khi chúng tăng tốc thời gian của bạn ra thị trường.

Structures

  • Hiệu suất ấn tượng thậm chí còn nhanh hơn với khả năng ANSYS Mechanical, chạy các mô hình với diện tích tiếp xúc lớn nhanh hơn gấp 2 lần. Nếu bạn cần quyền truy cập vào sức mạnh tính toán nhiều hơn, khả năng giải quyết đám mây mới có sẵn để cung cấp thêm tài nguyên khi cần.

Optical

  • ANSYS SPEOS tăng cường khả năng thiết kế dự đoán để giúp bạn tạo, kiểm tra và xác nhận thiết kế ảo trong một vòng lặp nhanh. Mô phỏng tầm nhìn mở rộng của con người hiện đang được cải thiện với mô hình mắt người tinh tế.

Tải về ANSYS Products 19 Full Crack miễn phí

Hướng dẫn cài đặt ANSYS Products 19

1. Intall ANSYS 19.0, specify name of the host which runs/will run license server when asked
2. Intall ANSYS 19.0 License Manager, do not install license file.
3. Replace files in “Program Files\ANSYS Inc\Shared Files\Licensing\winx64\” with those in ansys182lm.rar
4. Generate your license file using A182_Calc.exe
5. Run ANSYS License Management Center
6. Click “Add a License File” and point to file generated at p.4
7. Click “View Status/Start/Stop License Manager“, click “Start” there

In case of troubles click&read “Getting Started – Licensing” and “Getting Started – Installation”

Use firewalls to block ANSYS from calling home.