Hỗ trợ 

Bạn có vấn đề trong việc cài đặt phần mềm hoặc những mẹo thủ thuật cần gửi cho chúng tôi? Hãy gửi nó đến địa chỉ Email: admin@botayit.com. Xin vui lòng không sử dụng địa chỉ này để gửi những lời giới thiệu từ công ty của các bạn.

Chúng tôi tôn trọng sự ẩn danh; nếu bạn muốn ẩn danh, bạn có thể sử dụng biểu mẫu thay thế.

Quảng Cáo 

Liên hệ quảng cáo xin vui lòng gửi thư hợp tác cho chúng tôi tại địa chỉ phamtrongthuan93@gmail.com. Nếu bạn muốn hợp tác phát triển website của chúng tôi xin vui lòng nhắn tin chúng tôi đến Facebook: https://facebook.com/goeasynet


How can we help you

Hãy sử dụng biểu mẫu liên hệ chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất!


[contact-form-7 id=”6″ title=”Contact form 1″]