Phần Mềm

Kỹ Thuật

Home Designer Professional 2021 – Thiết kế nội thất

Thiết kế nội thất bắt mắt của ngôi nhà, Home Designer Professional 2021 đi kèm với một loạt các công cụ chuyên nghiệp và thêm các chi tiết nhỏ khác nhau. Nó cung cấp một giao diện người dùng đơn giản với các công cụ dễ sử dụng cho phép người dùng không có kỹ thuật[...]
Read more

Autodesk AutoCAD 2021 (Win/Mac)

Autodesk AutoCAD 2021 là một phần mềm chuyên nghiệp để xử lý nhiều tác vụ thiết kế với độ chính xác cao và mức độ chính xác cao nhất. Người dùng có thể dễ dàng thiết kế hầu hết mọi thứ, từ các bộ phận nhỏ đến các bản vẽ cơ khí phức tạp. Nó[...]
Read more

SketchUp Pro 2020 (Win/Mac)

SketchUp Pro 2020 cho Mac và Windows là một ứng dụng phần mềm chuyên nghiệp mang lại giá trị và năng suất vô song trong các thiết kế và đồ họa 3D chuyên nghiệp. Đây là một trong những chương trình tốt nhất khi bạn muốn có được chế độ xem 3D rõ ràng, được[...]
Read more

SketchUp Pro 2019 (Win/Mac)

SketchUp Pro 2019 v19.1 phần mềm dựng dụng mô hình 3D mạnh mẽ, đi kèm với một bộ công cụ chuyên nghiệp với một bộ tùy chọn trực quan có thể tạo ra các bài thuyết trình đáng kinh ngạc. Ứng dụng đi kèm với một môi trường chuyên nghiệp và một nhà thiết kế[...]
Read more

Bentley Microstation V8i – Tạo Mô hình 3D tham số

Microstation V8i – Mô hình 3D tham số tiên tiến dành cho thiết kế MicroStation là một phần mềm mô hình hóa, Tài liệu và Phần mềm Trực quan hóa giúp thiết kế được sản xuất và phân phối bởi Bentley Systems. MicroStation có môi trường đồ họa rất mạnh cho phép xây dựng, quản lý[...]
Read more

VariCAD 2020 – Phần mềm 3D CAD cơ khí

VariCAD là một máy tính hai chiều hỗ trợ lập trình cấu trúc thiết kế cho các kiến trúc sư cơ khí. Nó cung cấp cho mỗi một trong số các công cụ dự kiến cấu hình, đánh giá và thay đổi các mô hình thiết kế hỗ trợ máy tính trong một giai đoạn[...]
Read more

Phoenix FD 3.4 for 3ds Max 2015-2020 và Autodesk Maya

Phoenix FD 3.4 là một plugin kỹ thuật dành cho phần mềm Autodesk 3ds Max từ phiên bản 2015 đến 2020 với khả năng cung cấp các công cụ mạnh mẽ giúp bạn thực hiện các việc thiết kế kỹ thuật trên phần mềm 3ds Max. Nó cung cấp một giải pháp chuyên nghiệp với[...]
Read more

AVL Simulation Suite 2019 – Mô Phỏng Động Lực Học

AVL Simulation Suite 2019 – Phần mềm kỹ thuật mô phỏng động lực học AVL Simulation Suite 2019 là một công cụ mô phỏng mạnh mẽ và tiên tiến để phát triển hệ truyền động. Với ứng dụng, người dùng có thể dễ dàng tạo, thiết kế, mô phỏng, mô hình hóa, phân tích và[...]
Read more