Khóa học Cẩm Nang A-Z Illustrator Cho Designer
Đang tải...

Khóa học Cẩm Nang A-Z Illustrator Cho Designer

Chia sẻ miễn phí khóa học CẨM NANG A-Z ILLUSTRATOR CHO DESIGNER trên Unica. Làm chủ phần mềm Illustrator, cung cấp nền tảng kiến thức cơ bản để tạo ra các sản phẩm nâng cao và chủ động trong thiết kế

Giới thiệu khóa học

Sau khóa học các bạn sẽ trở thành một Graphic Designer, Web Designer, Game UI UX Designer hoặc Motion Graphic Designer.

Khóa học là nền tảng để các bạn hiểu sâu hơn về bản chất công cụ của phần mềm Adobe Illustrator.

Đang tải...

Từ đó các bạn dễ dàng xin được việc tại các công ty thiết kế lớn ở Việt Nam.

Khóa học được soạn từ những dự án thực tế với nhiều khách hàng. Vì vậy tính ứng dụng của khóa học luôn gắn liền với thị trường hiện tại.

Bạn sẽ học được gì?

Các bạn sẽ nắm vững được công cụ thiết kế của phần mềm Adobe  Illustrator.

Biết cách dựng hình 2D các vật thể đơn giản đến phức tạp theo thiết kế.

Được tiếp xúc với giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế. Được hỗ trợ sau khóa học khi các bạn gặp khó khăn.

Bạn có nền tảng kiến thức cơ bản. Để tạo ra các sản phẩm nâng cao và chủ động trong thiết kế

Download Khóa học Cẩm Nang A-Z Illustrator Cho Designer